Multiz Alignments of 100 Vertebrates
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 520 in window, 59238568 - 59238625, 58 bps 
B D           Human aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaca---tggctgtgttggagacaaag-gagag
B D           Chimp aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaca---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
B D          Gorilla aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaca---tggttgtgtcggagacaaag-gagag
B D         Orangutan aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaca---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
B D          Gibbon aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaca---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
B D          Rhesus aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaca---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
B D    Crab-eating macaque aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaca---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
B D          Baboon aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaca---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
B D       Green monkey aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaca---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
B D         Marmoset aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaca---tggctgtgttggagacaaag-gagag
B D      Squirrel monkey aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaca---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
B D         Bushbaby aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
      Chinese tree shrew aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
B D         Squirrel aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
    Lesser Egyptian jerboa aacaaatc-taatttttattgttcctggagggga---tggctgtgtcggagacaaag-gagaa
         Prairie vole aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtgccggagacaaag-gagaa
B D      Chinese hamster aacaaatt-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtgctggagacaaag-gagaa
        Golden hamster aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtgccggagacaaag-gagaa
B D           Mouse aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtgccggagacaaag-gagaa
B D            Rat aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtgccggagacaaag-gagaa
B D      Naked mole-rat aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgttggagacaaag-gagag
B D        Guinea pig aacaaatc-taattgttattgttccttaaagaga---tggctgtgttggagacaaaa-gggtg
          Chinchilla aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tagctgtgtcggaaacaaag-gagag
       Brush-tailed rat aacaaatt-taatttttattgttccttgaggaga---tagctgggttggaaacaaag-gagag
B D          Rabbit aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
B D           Pika aacaaatc-taatttttagtgttccttaaggaga---tggttgtgttgaagacaaag-gagcg
B D            Pig aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgactgtgtcggagacaaag-gagag
B D          Alpaca aacaaatc-taatttttattattccttaaggaga---tagctgtgttggagacaaag-gagag
        Bactrian camel aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tagctgtgttggagacaaag-gagag
B D          Dolphin aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgactgtgtcagagacaaag-gagag
         Killer whale aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgactgtgtcagagacaaag-gagag
       Tibetan antelope aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgactatgtcggagacaaag-gagag
B D            Cow aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgactatgtcggagacaaag-gagag
B D           Sheep aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgactatgtcggagacaaag-gagag
        Domestic goat aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgactatgtcggagacaaag-gagag
B D           Horse aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
B D     White rhinoceros aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgtcggagacaaag-gagag
B D            Cat aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgtcggagacagag-gagag
B D            Dog aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgtcggagacagag-gagag
B D          Ferret  aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgtcggagacagag-gagag
B D           Panda aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgttggagacagag-gagag
        Pacific walrus aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgtcggagacagag-gagag
         Weddell seal aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgtcggagacagag-gagag
       Black flying-fox aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgtcggagacaaag-gagga
B D          Megabat aacaaatc-taatttttattgtt-cttaaggaga---tggctgtgtcggagacaaag-gagga
        Big brown bat aacaaatc-taatttttattgttctttaaggaga---tggctgtgttggagacaaag-aaggg
     David's myotis (bat) aacaaatc-taatttttattgttctttaaggaga---tggctgtatcggagacaaag-gaagg
B D         Microbat aacaaatc-taatttttattgttctttaaggaga---tggctgtatcggagacaaag-gaggg
B D         Hedgehog aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggttgtgtcgcagacaaag-gagag
B D           Shrew aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggttgtgtcggagacaaag-gagag
       Star-nosed mole aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggttgtgttgaagacaaag-gagag
B D         Elephant aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctatgttggagacaaag-gagaa
     Cape elephant shrew aacaaatc-tcatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgttggagacaaag-gagag
B D          Manatee aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tggctgtgttggagacaaag-gagag
       Cape golden mole aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgactgtgttggagacaaag-gagag
B D          Tenrec aacaaata-taatttttattgttccttaaggaga---tggctatgctggagacaaaa-gacag
           Aardvark aacaaatt-taattgttattgtcccttaaggaga---tgactctgttggagacaaag-gagag
B D         Armadillo aacaaatc-taatttttattgttccttgaggaga---tggc-atgttagagacaaag-gagag
B D          Opossum aacatatt------tctagcctttctgcaggaga---tggcacatttggagacaaag-gaggg
B D      Tasmanian devil aatacatctttttttctatcctcccttcaggaga---tggtgcgtttggagacaaag-aaggt
B D          Wallaby aacacatc-tcatttctatcctttcttcaggaga---tggagtatttggagacaaag-aagga
 D        Rock pigeon aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtgtaggagacaaaa-gtggg
 D       Saker falcon aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtataggagacaaaa-ggggg
 D     Peregrine falcon aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtataggagacaaaa-ggggg
 D    Collared flycatcher aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtacaggagacaaaa-ggggg
 D  White-throated sparrow aacaaatc-taatttttattgttccttgaggaga---tgtctatacaggagacaaaa-ggggg
B D    Medium ground finch aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctatacaggagacaaaa-ggggg
B D        Zebra finch aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtacaggagacaaaa-ggggg
      Tibetan ground jay aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtacaggagacaaaagggggg
B D        Budgerigar aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgcacaggagacaaaa-ggggg
 D          Parrot aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgcctgcacaggagacaaaa-gggga
 D       Scarlet macaw aacaaatc-taggttttattgttccttaaggaga---tgtctgcacaggagacaaaa-gggga
 D       Mallard duck aacaaatc-tcatttttattgttcctagaggaga---tgtctgcacaggagacaaaa-ggggg
B D          Chicken aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtataggagacaaaa-ggagg
B D          Turkey aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtataggggacaaaa-ggagg
B D    American alligator aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgcataggagacaaaa-gagag
 D      Green seaturtle aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtataggagacaaaa-gaggg
 D      Painted turtle aacaaatc-taatttttattgttccttaaggaga---tgtctgtagaggagacaaaa-gaggg
 D Chinese softshell turtle aacaaatc-taatttttatagttccttaaggaga---tgtctgtataggagacaaaa-gagga
 D  Spiny softshell turtle aacaaatc-taatttttatagttccttaaggaga---tgtctgtataggagacaaaa-gaggg
B D          Lizard aacaaatt-tcatttttattgttccttaaggagatagtgtctgtgtgagagacaaag-aaagg
B D        Coelacanth aa---atg-tcagttttatttttccttaaggagg---tgtcctttt---agacaatg-aagag

Inserts between block 1 and 2 in window
B D        Coelacanth 15850bp

Alignment block 2 of 520 in window, 59238626 - 59238769, 144 bps 
B D           Human ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag-----------a----a-
B D           Chimp ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag--a--------a----a-
B D          Gorilla ----aggcaggaggccagtt----------aa------aa----------ag-----------a----a-
B D         Orangutan ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag------------------
B D          Gibbon ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag----------------a-
B D          Rhesus ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag--a--------a----a-
B D    Crab-eating macaque ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag--a--------a----a-
B D          Baboon ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag--a--------a--aca-
B D       Green monkey ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag--a--------a--a-g-
B D         Marmoset ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag--a-------------a-
B D      Squirrel monkey ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag--a--------a--aga-
B D         Bushbaby ----aggcaggaggccagtt----------ag------gg----------ag--a--------a--g-a-
      Chinese tree shrew ----aggcaggaggccagtt----------ag------ag----------a-----------------g-
B D         Squirrel ----aggcaggaggccagtt----------ag------ga----------ag--a--------g--g-g-
    Lesser Egyptian jerboa ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag--a--------a--a-a-
         Prairie vole ----aggcaggaggccagtt----------ca------ga----------ag--a--------g--a-a-
B D      Chinese hamster ----aggcaggaggccagtt----------ca------aa----------cg--a--------g--a-a-
        Golden hamster ----atgctggaggccagtt----------ca------aa----------aa--g--------a--a-g-
B D           Mouse ----aagcaagaggccagtt----------ca------ga----------ag--a--------g--a-a-
B D            Rat ----aggcaagaggccagtt----------ca------ga----------ag--a--------g--a-a-
B D      Naked mole-rat ----aggcaggaggccagtt----------ag------ga----------ag--a--------g--a-g-
B D        Guinea pig ----aggcaggaggccagtt----------ca------ga----------aa--a--------g--a-g-
          Chinchilla ----agacaggaggccagtt----------ag------ga----------ag--a--------g------
       Brush-tailed rat ----agacaggaggccagct----------aa------ga----------ag--a--------g------
B D          Rabbit ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag--a--------aaga-a-
B D           Pika ----aggcagaaggccagtt----------ag------aa----------ag--a--------a--a-a-
B D            Pig ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag--g--------g----g-
B D          Alpaca ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag--a--------a----a-
        Bactrian camel ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag--g--------a----a-
B D          Dolphin ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag----------------a-
         Killer whale ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag-----------a----a-
       Tibetan antelope ----aggcagaaggccagtt----------ag------aa----------ag--a--------a----a-
B D            Cow ----aggcagaaggccagtt----------ag------aa----------aggaa--------a----a-
B D           Sheep ----aggcagaaggccagtt----------ag------aa----------agaaa--------a----a-
        Domestic goat ----aggcagaaggccagtt----------ag------aa----------ag--a--------a----a-
B D           Horse ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------aggaa--------a----a-
B D     White rhinoceros ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag------------------
B D            Cat ----aggcaggaggccagtt----------ag---gaagg----------aa----------------a-
B D            Dog ----aggcaggaggccagtt----------ag-gaagaaa----------aa----------------a-
B D          Ferret  ----aggcaggaggccagtt----------agaaagaaaa----------aa----------------a-
B D           Panda ----aggcaggaggccagtt----------ag-------a----------ag----------------a-
        Pacific walrus ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag----------------a-
         Weddell seal ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag----------------a-
       Black flying-fox ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag----------------a-
B D          Megabat ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------a-----------------a-
        Big brown bat ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag----------------a-
     David's myotis (bat) ----aggcaggaggccagct----------ag------aa----------ag----------------a-
B D         Microbat ----aggcaggaggccagct----------ag------aa----------ag----------------a-
B D         Hedgehog ----aggcagaaggccagtt----------ag------aa----------ag-aa--------a----a-
B D           Shrew ----aggcaggaggccagtt----------ag------aa----------ag----------------g-
       Star-nosed mole ----aggcaagaggccagtt----------ag------aa----------a-------------------
B D         Elephant ----aggcaggagacaagtt----------ag------ga----------aa--a--------a----a-
     Cape elephant shrew ----aagcactagacaagtt----------ag------aaagaaagaaagaa--a--------a----g-
B D          Manatee ----aggcaggaggcaagtt----------ag------aa----aggaaaaa--a--------a----a-
       Cape golden mole ----agacaggaggcaagtt----------ag------aaagaaagagaaaa--a--------c----ac
B D          Tenrec ----aggcaagaggcaagtt----------ag------cgagaaaaagagag--a--------g----ag
           Aardvark ----aggcaggaggcaagtt----------ac------aa----------ag--g--------g----g-
B D         Armadillo ----aggcaggaggcaagtt----------aa--------------------------------------
B D          Opossum ctccatgcagaaagcaagtt----------ca------aa----------aa--g---aaaaaa----g-
B D      Tasmanian devil tgacatacaggaggcaagtt----------ca------ac----------aa--a-------------a-
B D          Wallaby cagcatataggaggcaagtt----------ca------aa----------aa--agtgagagag----a-
 D        Rock pigeon ----atgcagccgtcaggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
 D       Saker falcon ----atgcagccgtcaggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
 D     Peregrine falcon ----atgcagccgtcaggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
 D    Collared flycatcher ----atgcagccgtcaggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
 D  White-throated sparrow ----atgcagccgtcaggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
B D    Medium ground finch ----atgcagccgtcaggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
B D        Zebra finch ----atgcagccgtcaggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
      Tibetan ground jay ----atgcagccgtcaggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
B D        Budgerigar ----ctgcagccatcaggtt----------aa------aa----------aa--c--------c----a-
 D          Parrot -----tgcagccatcgggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
 D       Scarlet macaw -----tgcagccatcgggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
 D       Mallard duck ----atgcagccgtcaggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
B D          Chicken ----atgcagccgtcaggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
B D          Turkey ----atgcagccgtcaggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
B D    American alligator ----atgcagcagtcaggtt----------aa------aa----------aa--t--------c----a-
 D      Green seaturtle ----atgcagcagccaggtt-----------a------aa----------aa--t--------c----a-
 D      Painted turtle ----atgcagccgccaggtt-----------a------aa----------aa--t--------c----a-
 D Chinese softshell turtle ----atacagcagccaggtt-----------a------aa----------aa--t--------c----a-
 D  Spiny softshell turtle ----atacagcagccaggtt-----------a------aa----------aa--t--------c----a-
B D          Lizard ----atggggtagggatttttttttttaaaaa------aa----------ac--c--------c----a-
B D        Coelacanth ======================================================================

            Human --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
            Chimp --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
           Gorilla --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
          Orangutan --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
            Gibbon --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctgaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
            Rhesus --------------gaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
     Crab-eating macaque --------------gaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
            Baboon --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
         Green monkey --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
           Marmoset --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
       Squirrel monkey --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
           Bushbaby --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
      Chinese tree shrew --------------ggg------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
           Squirrel --------------ggg-----gaaaaaa-----a-ccttaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
    Lesser Egyptian jerboa --------------gaa----aaaaaaca-----c-ccttaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
         Prairie vole --------------gcg----aaaaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
       Chinese hamster --------------ggg------gaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
        Golden hamster --------------ggg------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
            Mouse --------------ggggaa-ggaaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
             Rat --------------ggggaagggaaaaaa-----a-ccttaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
        Naked mole-rat --------------aga-----gaaaaaa-----a-acttaaga----ggccttaagaaattaaatgttc
          Guinea pig --------------gaa-----aaaaaaa-----a-acctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
          Chinchilla ----------------------agaaaaa-----a-acctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
       Brush-tailed rat -----------------------gaaaaa-----a-acctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
            Rabbit --------------aaa------aaaaca-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaactaaatgttc
             Pika --------------aaa------aaaaca-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
             Pig --------------ggg------aaaaaa-----a---ctaaga----ggcctta-aaaattaaatgttc
            Alpaca --------------aaa------aaaaaa-----accccggaga----ggtcttaaaaaattaaatgttc
        Bactrian camel --------------aaa------aaaaaa-----a-cctggaga----ggtcttaaaaaattaaatgttc
           Dolphin --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
         Killer whale --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
       Tibetan antelope --------------gaa------aaaaaa-----a--cccgaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
             Cow --------------aaa------aaaaca-----a--cctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
            Sheep --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttacaaaattaaatgttc
        Domestic goat --------------aaa------aaaaca-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
            Horse --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
       White rhinoceros ---------------aa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
             Cat --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
             Dog --------------aaa------aaaaac-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
           Ferret  --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
            Panda --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
        Pacific walrus --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
         Weddell seal --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
       Black flying-fox --------------taa------aaagaa-----a-acctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
           Megabat --------------taa------aaagaa-----a-acctaagaggccggccttaaaaaattaaatgttc
        Big brown bat --------------aaa------aaagaa-----a-accctaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
     David's myotis (bat) --------------aaa------aaaaaacac--a-ccctgaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
           Microbat --------------aaa------aaaca------a-ccctgaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
           Hedgehog --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
            Shrew --------------ggg------aaaaca-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
       Star-nosed mole --------------gaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
           Elephant --------------aaa------aaaaac-----a-ccctgaga----ggccttaaaaaattaaatgctc
     Cape elephant shrew --------------aaa------aaaaacaaacaa-acctaaga----gaccttaaaaaattaaatgttc
           Manatee --------------aaa------aaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
       Cape golden mole atacacacactcacaca------caaaaa-----g-ccctaaga----gaccttaaaaaatgaaatgttc
            Tenrec aaaggggga-----aaa------aaagaa-----a-tcctaaga----ggccttaaaaaattaagtgttc
           Aardvark --------------ggg------ggggga-----a-ctctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
          Armadillo --------------aaa------gaaaaa-----a-ccctaaga----ggccttaaaaaattaaatgttc
           Opossum --------------gta------aaaaaa-----a----tagaa----gctcttaaaaaaataaatg---
       Tasmanian devil --------------aag------aggaaa-----a----tagag----gatttttacaa---aaatg---
           Wallaby --------------gag------agagaa-----a----tagag----ggtttttataa---agatg---
         Rock pigeon --------------aga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaatgttc
         Saker falcon --------------aga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaatgttc
       Peregrine falcon --------------aga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaatgttc
     Collared flycatcher --------------aga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaatgttc
    White-throated sparrow --------------aga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaatgttc
     Medium ground finch --------------gga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaatgttc
         Zebra finch --------------aga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaatgttc
      Tibetan ground jay --------------aga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaatgttc
          Budgerigar --------------aga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaatgttc
            Parrot --------------aga-----------------t-------------gcctctaaaaaattaaatgttc
        Scarlet macaw --------------aga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaatgttc
         Mallard duck --------------aga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaatgttc
           Chicken --------------aga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaatgttc
            Turkey --------------aga-----------------t-------------gcctttaaaaaattaaacgttc
      American alligator --------------aga-----------------t-------------gccttaaaaaaattaaatgttc
       Green seaturtle --------------aga-----------------t-------------gcctt-aaaaaattaaatgttc
        Painted turtle --------------aga-----------------t-------------gcctt-aaaaaattaaatgttc
   Chinese softshell turtle --------------aga-----------------t-------------gcctt--aaaaattaaatgttc
    Spiny softshell turtle --------------aga-----------------t-------------gcctt-aaaaaattaaatgttc
            Lizard --------------aga-----------------t-------------gccttttaaaaattaaatgatc
          Coelacanth ======================================================================

            Human aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------actgctggtttaaacctaattgat
            Chimp aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------actgctggtttaaacctaattgat
           Gorilla aaaaga--gccatggcaggcaagataaatgatatattac-------actgctggtttaaacctaattgat
          Orangutan aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------actgctggtttaaacctaattgat
            Gibbon aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------actgctggtttaaacctaattgat
            Rhesus aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
     Crab-eating macaque aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
            Baboon aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
         Green monkey aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
           Marmoset aaaaga--gccatggcaggcaagataaatgatatattgc-------agtgctggtttaaacctaattgat
       Squirrel monkey aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
           Bushbaby aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agggctggtttaaacctaattgat
      Chinese tree shrew aaaaga--gtcgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgccggtttaaacttaattgat
           Squirrel aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggcttaaacctaattgat
    Lesser Egyptian jerboa aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattgc-------aatgctggtctaaccctaattgat
         Prairie vole aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agttctggtttaaacctaattgat
       Chinese hamster aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
        Golden hamster aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
            Mouse aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctagtttaaacctaattgat
             Rat aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacgtaattgat
        Naked mole-rat aaaaga--cccatggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaccctaattgat
          Guinea pig aaaaga--gccatggcaggaaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaccctaattgat
          Chinchilla aaaaga--gccatggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaccctaattgat
       Brush-tailed rat aaaaga--ggcttggcaggcaagataaatgatatcttac-------agcgctggtttaaccctaattgat
            Rabbit aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
             Pika aaaaga--gctatggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
             Pig aaaaga--accgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
            Alpaca aaaaga--accatggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
        Bactrian camel aaaaga--accatggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
           Dolphin aaaaga--accatggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
         Killer whale aaaaga--accatggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
       Tibetan antelope agaaga--accgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgccggtttaaacctaattgat
             Cow agaaga--accgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgccggtttaaacctaattgat
            Sheep agaaga--accgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgccggtttaaacctaattgat
        Domestic goat agaaga--accgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgccggtttaaacctaattgat
            Horse aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctgttttaaacctaattgat
       White rhinoceros aaaaga--accgtggcaggcaagataaatgctatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
             Cat aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agcgctggtttaaacctaattgat
             Dog aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
           Ferret  aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
            Panda aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
        Pacific walrus -aaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattgc-------agtgctggtttaaacctaattgat
         Weddell seal aaaaga--gccgtggcaggcaggataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
       Black flying-fox aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
           Megabat aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
        Big brown bat aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
     David's myotis (bat) aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
           Microbat aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
           Hedgehog aaaaga--gccatggcaagcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
            Shrew acaaga--gctgtggcaggcaagacaaatgatatattac-------agtgctggtttaaacctaattgat
       Star-nosed mole aaaaga--gccatggcaggcaagataaatgatatattgc-------agtgctggtttaaacctaattgat
           Elephant aaaaga--gctgtggcaggcaagatagatgatatattac-------aatgctggtttaaacctaattgat
     Cape elephant shrew aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------aatgctggtttaaacctaattgat
           Manatee aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------aatgctggtttaaacttaattgat
       Cape golden mole aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------aatgctggtttaaacctaattgat
            Tenrec aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------aaggctggtttaaacctaattgat
           Aardvark aaaaga--gctgtggcaggcaagataaatgatatattac-------aatgctggtttaaacctaattgat
          Armadillo aaaaga--gccgtggcaggcaagataaatgatatattac-------agtgctggtttaaatctaattgat
           Opossum --aaag--gcagccttgggctcgg-cagtgatatattac-------cgggctggctgaaacctaattgat
       Tasmanian devil --aaaa--gcagcatcaggctgggacaatgatttattat-------caggctggttgaaacctaattgat
           Wallaby --aaaa--acagcatcaggctggggcagtgatatattac-------caggctggctgtaacctaattgat
         Rock pigeon acaatagtgctacagcaagctagataaatgatatattac-------agcgatggtttaaaactaattgat
         Saker falcon acaatagtgctacagcaagctagataaatgatatattac-------agcgatggtttaaaactaattgat
       Peregrine falcon acaatagtgctacagcaagctagataaatgatatattac-------agcgatggtttaaaactaattgat
     Collared flycatcher acaatagtgctacagcaagctggataaatgatatattac-------agcgatggtttaaaactaattgat
    White-throated sparrow acaatagtgctacagcaagctggataaatgatatattac-------agggatggtttaaaactaattgat
     Medium ground finch acaatagtgctacagcaagctggataaatgatatattac-------agggatggtttaaaactaattgat
         Zebra finch acaatattgctacagcaagctggataaatgatatattac-------agcgatggtttaaaactaattgat
      Tibetan ground jay acaatagtgctacagcaagctggataaatgatatattac-------agcgatggtttaaaactaattgat
          Budgerigar acaatagtgctacagcaagcgagatcaatgatatattgc-------agcgatggtttaaacctaattgat
            Parrot acaatagtgctacagcaagcgagataaatgatatattgc-------agcgatggtttaaaactaattgat
        Scarlet macaw acagtagtgctacagcaagcgagataaatgatatattgc-------agcaatggtttaaaactaattgat
         Mallard duck acaatagtgctacagcaagctagataaatgatatattac-------agcgatggtttaaaactaattgat
           Chicken acaatagtgctacagcaagctagataaatgatatattac-------tgcgatggtttaaaactaattgat
            Turkey acaatagtgctacagcaagctagataaatgatatattac-------tgtgatggtttaaaactaattgat
      American alligator acaacagtgctacagcagactggataaatgatata------------gtgatggtttaaaactaattgat
       Green seaturtle acaatagtgctacagcaggctagataaatgatatattgt-------agtggtggtttaaaactaattgat
        Painted turtle acaatagtgctacagcaggctagataaatgatatattgt-------agtggtggtttaaaactaattgat
   Chinese softshell turtle acaacagtgctatggcaggctagataaatgatatattgt-------gggggtggtttaaaactaattgat
    Spiny softshell turtle acaatagtgctacagcaggctagataaatgatatattgt-------gggggtggtttaaaactaattgat
            Lizard acaggagtgccacaataggctagatagatgatgtattatctatctaagctggagtttaaaactaattgat
          Coelacanth ======================================================================

            Human gactaatgttgtaatgcat
            Chimp gactaatgttgtaatgcat
           Gorilla gactaatgttgtaatgcat
          Orangutan gactaatgttgtaatgcat
            Gibbon gactaatgttgtaatgcat
            Rhesus gactaatgttgtaatgcat
     Crab-eating macaque gactaatgttgtaatgcat
            Baboon gactaatgttgtaatgcat
         Green monkey gactaatgttgtaatgcat
           Marmoset gactaatgttgtaatgcat
       Squirrel monkey gactaatgttgtaatgcat
           Bushbaby gactaatgttgtaatgcat
      Chinese tree shrew gactaatgttgtaatgcat
           Squirrel gactaatgttgtaatgcat
    Lesser Egyptian jerboa gagtaatgttgtaatgcat
         Prairie vole gactaatgttgtaatgcag
       Chinese hamster gactaatgttgtaatgcag
        Golden hamster gactaatgttgtaatgcag
            Mouse gactaatgttgtaatgcag
             Rat gactaatgttgtaatgtat
        Naked mole-rat gactaatgttgtaatgcat
          Guinea pig gactaatgttgtaatgcat
          Chinchilla gactaatgttgtaatgcat
       Brush-tailed rat gactaatgttgtaatgcat
            Rabbit gactaatgttgtaatgcat
             Pika gactaatgttgtaatgtag
             Pig gactaatgttgtaatgcat
            Alpaca gactaatgttgtaatgcat
        Bactrian camel gactaatgttgtaatgcat
           Dolphin gactaatgttgtaatgcat
         Killer whale gactaatgttgtaatgcat
       Tibetan antelope gactaatgttgcaatgcat
             Cow gactaatgttgcaatgcat
            Sheep gactaatgtcgcaatgcat
        Domestic goat gactaatgtcgcaatgcat
            Horse gactaatgttgtaatgctt
       White rhinoceros gactaatgttgtaatgcat
             Cat gactaatgttgtaatgcat
             Dog gactaatgttgtaatgcat
           Ferret  gactaatgttgtaatgcat
            Panda gactaatgttgtaatgcat
        Pacific walrus gactaatgttgtaatgcat
         Weddell seal gactaatgttgtaatgcat
       Black flying-fox gactaatgttgtaatgcat
           Megabat gactaatgttgtaatgcat
        Big brown bat gactaatgttgtaatgcat
     David's myotis (bat) gactaatgttgtaatgcat
           Microbat gactaatgttgtaatgcat
           Hedgehog gactaatgttgtaatgcat
            Shrew gactaatgttgtaatgcat
       Star-nosed mole gactaatgttgtaatgcat
           Elephant gactaatgttgtaatgcgt
     Cape elephant shrew ggctaatgttgtaatgcat
           Manatee gactaatgttgtaatgcat
       Cape golden mole gactaatgttgtaatgcat
            Tenrec gactaatgttgtaatgtat
           Aardvark gactaatgttgtaatgctt
          Armadillo gactaatgttgtaatgcat
           Opossum gactaatgttgtaatgtag
       Tasmanian devil gactaatgttgtaatgcat
           Wallaby gactaatgttgtaatgcat
         Rock pigeon gactaatgttgtaatgcat
         Saker falcon gactaatgttgtaatgcat
       Peregrine falcon gactaatgttgtaatgcat
     Collared flycatcher gactaatgttgtaatgcat
    White-throated sparrow gactaatgttgtaatgcat
     Medium ground finch gactaatgttgtaatgcat
         Zebra finch gactaatgttgtaatgcat
      Tibetan ground jay gactaatgttgtaatgcat
          Budgerigar gactaatgttgtaatgcat
            Parrot gactaatgttgtaatgcat
        Scarlet macaw gactaatgttgtaatgcat
         Mallard duck gactaatgttgtaatgcat
           Chicken gactaatgttgtaatgcat
            Turkey gactaatgttgtaatgcat
      American alligator gactaatgttgtaatgcat
       Green seaturtle gactaatgttgtaatgcat
        Painted turtle gactaatgttgtaatgcat
   Chinese softshell turtle gagtaatggtgtaatgcat
    Spiny softshell turtle gagtaatggtgtaatgcat
            Lizard gactaatgttgtaattccc
          Coelacanth ===================

Inserts between block 2 and 3 in window
 D Chinese softshell turtle 168bp

Alignment block 3 of 520 in window, 59238770 - 59238823, 54 bps 
B D           Human ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D           Chimp ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D          Gorilla ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D         Orangutan ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D          Gibbon ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D          Rhesus ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D    Crab-eating macaque ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D          Baboon ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D       Green monkey ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D         Marmoset ctgaacctacactgatctattatctgtctggtccatgc-tgaagggacactgc-aa
B D      Squirrel monkey ctgaacctgcactgatctattatttgcctggtccatgc-tgaagggacactgc-aa
B D         Bushbaby ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccgggc-tgaagggacagtgc-aa
      Chinese tree shrew ctgaacctacactgatctattatccatctggtccagac-tgaagggacactac-aa
B D         Squirrel ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
    Lesser Egyptian jerboa ctgaacctacactgatgtattatccgtttcctccaagc-caatgggacactgc-aa
         Prairie vole ttgaacctatgctgatctattatccgtctgctccgggc-tgaagagacgctgc-aa
B D      Chinese hamster ttgaacctatgctgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
        Golden hamster ttgaacctatgctgatctattatccgtctggtccaagc-tgaagggacactgc-aa
B D           Mouse ctgaacctatgctgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D            Rat ctgaacctatgctgatctattatacgtctggtccatgc-tggagggacactgc-aa
B D      Naked mole-rat ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaagc-tgaagggacacagc-ga
B D        Guinea pig ctgaacctacactgatctattatctgtctggtccaagc-tgaaggggcaccac-aa
          Chinchilla ctgaacctacactgatctattatccgtctggcccaaac-tgaagggacactgc-aa
       Brush-tailed rat ctgaacctacactgatctattatctgtctggcccaagc-tgaagggacactgc-aa
B D          Rabbit ctgaacctgcactgatctattatccgtctggtccagacttgaagggacactgc-aa
B D           Pika ctgaacctgcactgatctattatccttctgatccaggcttgaagggacactgc-aa
B D            Pig ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccagga-tgaagggacactgc-aa
B D          Alpaca ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccagga-tgaagggacattgc-aa
        Bactrian camel ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccagga-tgaagggacattgc-aa
B D          Dolphin ctgaacctacactgatctattatccgtctggttcagga-tgaagggacactgg-ga
         Killer whale ctgaacctacactgatctattatccgtctggttcagga-tgaagggacactgg-ga
       Tibetan antelope ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccagga-tgaagggacactgc-aa
B D            Cow ctgaacctacactgatctattatccgtctggtgcagga-tgaagggacactgc-aa
B D           Sheep ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccagga-tgaagggacactgc-aa
        Domestic goat ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccagga-tgaagggacactgc-aa
B D           Horse ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccagac-tgaagggacactgc-aa
B D     White rhinoceros ctgaacctacactgatctattatctgtctggtccagac-tgaagggacactgc-aa
B D            Cat ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaaggaacactgc-aa
B D            Dog ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D          Ferret  ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D           Panda ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
        Pacific walrus ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
         Weddell seal ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
       Black flying-fox ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D          Megabat ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
        Big brown bat ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacacagc-aa
     David's myotis (bat) ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacacagc-aa
B D         Microbat ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacacagc-aa
B D         Hedgehog ctgaacctacactgatctattatccatctggtccaggc-tgaagggacactac-aa
B D           Shrew ctgaacctctactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgcaaa
       Star-nosed mole ctgaacctacactgatgtattatccgtctggtccaagc-tgaagggacactgc-aa
B D         Elephant ctgaacctacactgatctattatccgtctggttcaggc-tgaagggacattgc-aa
     Cape elephant shrew ctgaacctacactgatctattatctgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
B D          Manatee ctgaacctacactgatctattatctgtctagtccaggc-tgaagggacactgc-aa
       Cape golden mole ctgagcctacactgatctattatccgtctggtctaggc-tgaagggatactgc-aa
B D          Tenrec ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggacactgc-aa
           Aardvark ctgaacctacactgatctattatccgtctggtccaggc-tgaagggatactgc-aa
B D         Armadillo ctgaacctatactgatctatcatccgtctggtctaggc-tgaagggacactgc-aa
B D          Opossum ttgaagccaccctgatctatgatctgtctcaatgagaa-tgaagggacattgc-aa
B D      Tasmanian devil ttgaagctacactgatctatgatctgtctcaacgacga-tgaagggacactgc-aa
B D          Wallaby ttgaagctccactgatctatgatctgtctcaacgagag-tgaagggacgttgc-aa
 D        Rock pigeon ttgtagctacactgatctattatatatcttggccaaac-tgaagggacacttc-aa
 D       Saker falcon ttgtagctacactgatctattatatatcttggccaagc-tgaagggacacttc-aa
 D     Peregrine falcon ttgtagctacactgatctattatatatcttggccaagc-tgaagggacacttc-aa
 D    Collared flycatcher ttgtagctacactgatctattatatatcttggccaagc-tgaagggacacttc-aa
 D  White-throated sparrow ttgtagctacactgatctattatatatcttggccaagc-tgaagggacacttc-aa
B D    Medium ground finch ttgtagctacactgatctattatatatcttggccaagc-tgaagggacatttc-aa
B D        Zebra finch ttgtagctacactgatctattatatatcttggccaagc-tgaagggacacttc-aa
      Tibetan ground jay ttgtagctacactgatctattatatatcttggccaagc-tgaagggacacttc-aa
B D        Budgerigar ttgtagctacactgatctattatatatcttggccaagc-tgaagggacacttc-aa
 D          Parrot ttgtagctacactgatctattatatatcttggccaagc-tgaagggacacttc-aa
 D       Scarlet macaw ttgtagctacactgatctattatatatcttggccaagc-tgaagggacacttc-aa
 D       Mallard duck tcgtagctacactgatctattatatatcttggccaagc-tgaagggacacttc-aa
B D          Chicken tcgtagctacactgatctattatatatcttggctaagc-tgaagggacgcttc-aa
B D          Turkey tcgtagctacactgatctattatatatcttggccaagc-tgaagggacgcttc-aa
B D    American alligator tcatagctacactgatctattatacgtctcagccatgt-tgaagggacacttc-aa
 D      Green seaturtle tcatagctacactgatctgttatacatctcggtcatgc-tgaagggacacttc-aa
 D      Painted turtle tcatagctacactgatctgttatacatctcggtcatgc-tgaagggacacttc-aa
 D  Spiny softshell turtle tcatagctacactgatctgtgatacatctcggtcctgc-tgaagggacacttc-aa
B D          Lizard tgatagctaggcggatct---atatatctcagccaagc-tgaagggacatttt-aa
B D        Coelacanth ========================================================
 D Chinese softshell turtle ========================================================

Alignment block 4 of 520 in window, 59238824 - 59238831, 8 bps 
B D           Human ggagaaaa
B D           Chimp ggagaaaa
B D          Gorilla ggagaaaa
B D         Orangutan ggagaaaa
B D          Gibbon ggagaaaa
B D          Rhesus ggagaaaa
B D    Crab-eating macaque ggagaaaa
B D          Baboon ggagaaaa
B D       Green monkey ggagaaaa
B D         Marmoset ggagaaaa
B D      Squirrel monkey ggagaaaa
B D         Bushbaby ggagaaaa
      Chinese tree shrew ggagaaaa
B D         Squirrel ggagaaaa
    Lesser Egyptian jerboa ggagaaaa
         Prairie vole ggagaaaa
B D      Chinese hamster ggagaaaa
        Golden hamster ggagaaaa
B D           Mouse ggagaaaa
B D            Rat ggagaaaa
B D      Naked mole-rat ggagaaaa
B D        Guinea pig ggagaaaa
          Chinchilla ggagaaaa
       Brush-tailed rat ggagaaaa
B D          Rabbit ggagaaaa
B D           Pika ggagaaaa
B D            Pig ggagaaaa
B D          Alpaca ggagaaaa
        Bactrian camel ggagaaaa
B D          Dolphin ggagaaaa
         Killer whale ggagaaaa
       Tibetan antelope ggagaaaa
B D            Cow ggagaaaa
B D           Sheep ggagaaaa
        Domestic goat ggagaaaa
B D           Horse ggagaaaa
B D     White rhinoceros ggagaaaa
B D            Cat ggagaaaa
B D            Dog ggagaaaa
B D          Ferret  ggagaaaa
B D           Panda ggagaaaa
        Pacific walrus ggagaaaa
         Weddell seal ggagaaaa
       Black flying-fox ggagaaaa
B D          Megabat ggagaaaa
        Big brown bat ggagaaaa
     David's myotis (bat) ggagaaaa
B D         Microbat ggagaaaa
B D         Hedgehog ggagaaaa
B D           Shrew ggagaaaa
       Star-nosed mole ggagaaaa
B D         Elephant ggagaaaa
     Cape elephant shrew ggagaaaa
B D          Manatee ggagaaaa
       Cape golden mole ggagaaaa
B D          Tenrec ggagaaaa
           Aardvark ggagaaaa
B D         Armadillo ggagaaaa
B D          Opossum ggagaaaa
B D      Tasmanian devil ggagaaaa
B D          Wallaby ggagaaag
 D        Rock pigeon ggagaaaa
 D       Saker falcon ggagaaaa
 D     Peregrine falcon ggagaaaa
 D    Collared flycatcher ggagaaaa
 D  White-throated sparrow ggagaaaa
B D    Medium ground finch ggagaaaa
B D        Zebra finch ggagaaaa
      Tibetan ground jay ggagaaaa
B D        Budgerigar ggagaaaa
 D          Parrot ggagaaaa
 D       Scarlet macaw ggagaaaa
 D       Mallard duck ggagaaaa
B D          Chicken ggagaaaa
B D          Turkey ggagaaaa
B D    American alligator ggagaaaa
 D      Green seaturtle ggagaaaa
 D      Painted turtle ggagaaaa
 D Chinese softshell turtle ggagaaaa
 D  Spiny softshell turtle ggaaaaaa
B D          Lizard gaaaagaa
B D        Coelacanth ========

Inserts between block 4 and 5 in window
B D         Opossum 38bp

Alignment block 5 of 520 in window, 59238832 - 59238854, 23 bps 
B D           Human attgctaaccattttaacctgat
B D           Chimp attgctaaccattttaacctgat
B D          Gorilla attgctaaccattttaacctgat
B D         Orangutan attgctaaccattttaacctgat
B D          Gibbon attgctaaccattttaacctgat
B D          Rhesus attgctaaccattttaacctgat
B D    Crab-eating macaque attgctaaccattttaacctgat
B D          Baboon attgctaaccattttaacctgat
B D       Green monkey attgctaaccattttaacctgat
B D         Marmoset attgctaaccgttttaacctgat
B D      Squirrel monkey attgctaaccgttttaacctgat
B D         Bushbaby attgctaactgttttaacctgat
      Chinese tree shrew attgctaactgttttaacctgat
B D         Squirrel attgctaactgttttaacctgat
    Lesser Egyptian jerboa attgttaactgttttaacctgat
         Prairie vole attgctaactgttttaacctgat
B D      Chinese hamster attgctaactgttttaacctgat
        Golden hamster attgctaactgttttaacctgat
B D           Mouse attgctaactgttttaacctgat
B D            Rat attgctaactgttttaacctgat
B D      Naked mole-rat attgctaactgttttaacctgat
B D        Guinea pig attgctaactgttttaacctgat
          Chinchilla attgctaaccgttttaacctgat
       Brush-tailed rat attgctaaccattttaacctgaa
B D          Rabbit attgctaactgctttaacctgat
B D           Pika attgctaaatgttttatcccgat
B D            Pig attgctaactgttttaacctgat
B D          Alpaca attgctaactgttttaacctgat
        Bactrian camel attgctaactgttttaacctgat
B D          Dolphin attgctaactgttttaacctgat
         Killer whale attgctaactgttttaacctgat
       Tibetan antelope attgctaactgttttaacctgat
B D            Cow attgctaactgttttaacctgat
B D           Sheep attgctaactgttttaacctgat
        Domestic goat attgctaactgttttaacctgat
B D           Horse attgctaactgttttaacctgat
B D     White rhinoceros attgctaactgttttaacctgat
B D            Cat attgctaactgttttaacctgat
B D            Dog attgctaactgttttaacctgat
B D          Ferret  attgctaactgttttaacctgat
B D           Panda attgctaactgttttaacctgat
        Pacific walrus attgctaactgttttaacctgat
         Weddell seal attgctaactgttttaacctgat
       Black flying-fox attgctaactgttttaacctgat
B D          Megabat attgctaactgttttaacctgat
        Big brown bat attgctaactgttttaacctgat
     David's myotis (bat) attgctaactgttttaacctgat
B D         Microbat attgctaactgttttaacctgat
B D         Hedgehog atcgctagctgttttaacctgat
B D           Shrew atcgctaactcttttaacctgat
       Star-nosed mole attgctaactgttttaacctg--
B D         Elephant attgctaacagttttaacctgat
     Cape elephant shrew attgctaactgttttaacctgat
B D          Manatee attgctaactgttttaacctgat
       Cape golden mole attgctaactgttttaacctgat
B D          Tenrec attgctaactgttttaacctgat
           Aardvark attgctaactgttttaacccgat
B D         Armadillo attgctaactgttttaacccgat
B D      Tasmanian devil -tttctaactgatttaaccctat
B D          Wallaby -attcta----ttttaacctgac
 D        Rock pigeon attgctaactgttttaacctgat
 D       Saker falcon attgctaactgttttaacctgat
 D     Peregrine falcon attgctaactgttttaacctgat
 D    Collared flycatcher attgctaactgttttaacctgat
 D  White-throated sparrow attgctaactgttttaacctgat
B D    Medium ground finch attgctaactgttttaacctgat
B D        Zebra finch attgctaactgttttaacctgat
      Tibetan ground jay attgctaactgttttaacctgat
B D        Budgerigar attgctaactgttttaacccgat
 D          Parrot attgctaactgttttaacctgat
 D       Scarlet macaw attgctaactgttttaacctgat
 D       Mallard duck attgctaactgttttaacctgat
B D          Chicken attgctaactgttttaacctgat
B D          Turkey attgctaactgttttaacctgat
B D    American alligator attgctaactgttttaacctgat
 D      Green seaturtle attgctaactcttttaacctgat
 D      Painted turtle attgctaactcttttaacctgat
 D Chinese softshell turtle attgctaactcttttaacctgat
 D  Spiny softshell turtle attgctaactcttttaacctgat
B D          Lizard atcataaat--ttttaaccttat
B D        Coelacanth =======================
B D          Opossum =======================

Inserts between block 5 and 6 in window
B D          Lizard 17914bp

Alignment block 6 of 520 in window, 59238855 - 59238878, 24 bps 
B D           Human ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccggtc
B D           Chimp ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccggtc
B D          Gorilla ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccggtc
B D         Orangutan ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccggtc
B D          Gibbon ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ctggtc
B D          Rhesus ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagtc
B D    Crab-eating macaque ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagtc
B D          Baboon ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagtc
B D       Green monkey ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagtc
B D         Marmoset ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagtc
B D      Squirrel monkey ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagtc
B D         Bushbaby ggaac-tt--aaaa------aaaaaaa----taa-tcagtc
      Chinese tree shrew ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagtc
B D         Squirrel ggaac-tt-----t-----aaaaaaaaaaaataa-ccagtc
    Lesser Egyptian jerboa ggaac-tt-----t-----gaaaaaaa---ataa-ccagtc
         Prairie vole ggaac-tt-----t-----gaaaaaaa----caa-ccagtc
B D      Chinese hamster ggaac-tt-----t-----gaaaaaaa----taa-ccagtc
        Golden hamster ggaac-tt-----t-----gaaaaaaa-----aa-ccagtc
B D           Mouse ggaac-tt-----t-----ggaaaaaa----taa-ccagtc
B D            Rat ggaac-tt-----t-----ggaaaaaa----taa-ccaggc
B D      Naked mole-rat ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagtc
B D        Guinea pig ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagta
          Chinchilla gggac-tt-----t------aaaaaaa----taa-gcagtc
       Brush-tailed rat gggac-tt-----t------aaaaaaa----caa-ccagtc
B D          Rabbit ggaac-tt-----t-----aaaaaaaa----taa-ccagtc
B D           Pika agaac-tt-----t-----ttaaaaaa----taa-ccagtc
B D            Pig ggaac-tt-----a------aaaaaaa----taa-ccagcc
B D          Alpaca ggaac-tt-----a-----aaaaaaaa----taa-ccagcc
        Bactrian camel ggaacttt-----a-----aaaaaaaa----taa-ccagcc
B D          Dolphin ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagcc
         Killer whale ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagcc
       Tibetan antelope ggaac-tt-----t-----aaaaaaaa----taa-ccagcc
B D            Cow ggaac-tt-----t-----aaaaaaaa----taa-ccagcc
B D           Sheep ggaac-tt-----t-----aaaaaaaa----taa-ccagcc
        Domestic goat ggaac-tt-----t-----aaaaaaaa----taa-ccagcc
B D           Horse ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagcc
B D     White rhinoceros ggaac-tt-----g------aaaaaaa----taa-ccagcc
B D            Cat ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagcc
B D            Dog ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagtc
B D          Ferret  ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagcc
B D           Panda ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagcc
        Pacific walrus ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccaatc
         Weddell seal ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagcc
       Black flying-fox agaac-tt----ta------aaaaaaa----taa-ccagcc
B D          Megabat agaac-tt----ta------aaaaaaa----taa-ccagcc
        Big brown bat ggaac-tt----aa------aaaaaaa----taa-ccagca
     David's myotis (bat) ggaac-ttaaaaaa------aaaaaaa----taa-ccagca
B D         Microbat ggaac-tt---aaa------aaaaaaa----taa-ccagca
B D         Hedgehog ggaac-aa-----tgacaaaaaaaaaa----aaa-aaagcc
B D           Shrew ggatc-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagct
       Star-nosed mole ------tt-----t------taaaaaa----taa-ccagtc
B D         Elephant ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagcc
     Cape elephant shrew ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagcc
B D          Manatee ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccagcc
       Cape golden mole ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taaaccagcc
B D          Tenrec ggaac-tt-------------aaaaaa----aaacacagcc
           Aardvark ggaac-tt-----t------aaaaaaa----taa-ccaacc
B D         Armadillo ggaac-tt----tt------aaaaaaa----taa-ccagcc
B D      Tasmanian devil ggaac-ct-----t------aaacaca----cac-acacac
B D          Wallaby ggaac-ct-----t------atgcaca----cac-acacac
 D        Rock pigeon ggaac-tt-----g------gggaaaa----aa--------
 D       Saker falcon ggaac-tt-----g------gggaaaa----aa--------
 D     Peregrine falcon ggaac-tt-----g------gggaaaa----aa--------
 D    Collared flycatcher ggaac-tc-----g------gggaaaa----aa--------
 D  White-throated sparrow ggaac-tc-----g------gggaaaa----aa--------
B D    Medium ground finch ggaac-tc-----g------gggaaaa----aa--------
B D        Zebra finch ggaac-tc-----a------gggaaaa----aa--------
      Tibetan ground jay ggaac-tc-----a------gggaaaa----aa--------
B D        Budgerigar ggaac-tt-----g------gggaaaa----aa--------
 D          Parrot ggaac-tt-----g------gggaaaa----aa--------
 D       Scarlet macaw ggaac-tt-----g------gggaaaa----aa--------
 D       Mallard duck ggaac-tt-----g------gggaaaa----aa--------
B D          Chicken ggaac-tt-----g------gggaaaa----aa--------
B D          Turkey ggaac-tt-----g------gggaaaa----aa--------
B D    American alligator ggaac-tc-----a------gggaaaa----aa--------
 D      Green seaturtle ggaac-tt-----g------gggaaaa----aa--------
 D      Painted turtle ggaac-tt----gg------gggaaaa----aa--------
 D Chinese softshell turtle ggaac-tt-----g------gggaaaa----aa--------
 D  Spiny softshell turtle ggaac-tt-----g------gggaaaa----aa--------
B D        Coelacanth =========================================
B D          Opossum =========================================
B D          Lizard =========================================

Inserts between block 6 and 7 in window
B D     Tasmanian devil 25bp
B D         Wallaby 27bp

Alignment block 7 of 520 in window, 59238879 - 59238974, 96 bps 
B D           Human cagttactttaaaagataaatgactgggtggtgaccttttaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D           Chimp cagttactttaaaagataaatgactgggtggtgaccttttaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D          Gorilla cagttactttaaaagataaatgactgggtggtgaccttttaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D         Orangutan cagttactttaaaagataaatgactgggtggtgaccttttaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D          Gibbon cagttactttaaaagataaatgactgggtggtgaccttttaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D          Rhesus tagttactttaaaagataaatgactgggtggtgaccttttaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D    Crab-eating macaque tagttactttaaaagataaatgactgggtggtgaccttttaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D          Baboon tagttactttaaaagataaatgactgggtggtgaccttttaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D       Green monkey cagttactttaaaagataaatgactgggtggtgaccttttaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D         Marmoset cagttactttaaaagataaatgactgggtagtgaccttttaatgtatatcagcgtcttgcaatgc--aaa
B D      Squirrel monkey cagttactttaaaagataaatgactgggtggtgaccttttaatgtatatcagcgtcttgcaatgc--aaa
B D         Bushbaby cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
      Chinese tree shrew cagttactttaagagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagagtcttgcaatgc--aaa
B D         Squirrel tagttactttaaaagaaaaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
    Lesser Egyptian jerboa tagttgctttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgaagtgc--aaa
         Prairie vole tagttactttaaaagataaatggctgggcggtgaccttctaatgtatatcagggtcttgcaaagc--aaa
B D      Chinese hamster tagttactttaaaagataaatggctgggtggtgaccttctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
        Golden hamster tagttactttaaaagataaatggctgggtggcgaccttctaatgtatatcagggtcttgcaatac--aaa
B D           Mouse tagttactttaaaagatgaatggctgggcagtgaccttctaatgtatatcagagccctgcaatgc--aaa
B D            Rat tagttactttaaaagataaatggctgggcggtgaccttctaatgtatatcagggtcctgcaatgc--aaa
B D      Naked mole-rat tagttactttaaaagacaaatggctgggtggtgacctcctgatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D        Guinea pig cagttacttta-aagataaatggctgggcaatgaccttctgatgtacatcaagatcttgctatac--aaa
          Chinchilla cagttactttaaaagataaatggctgggtactgacctcttgatgtacatcagaatcttgcaatgc--aaa
       Brush-tailed rat cagttactttagaagataaatggatgggtggtgaccccctgatgtacatcaggatcttgcaaggc--aaa
B D          Rabbit cagttactttaaaagataaatgactgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D           Pika cagttagtttaaaagataaatggctgggtggtgccctcctaatgtatatcagggttctgcaatgc---aa
B D            Pig cagttactttaaaagataaatggttgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D          Alpaca cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtctcgcaatgc--aaa
        Bactrian camel cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D          Dolphin cagttactttaaaagataaatggctcggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
         Killer whale cagttactttaaaagataaatggcttggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaacgc--aaa
       Tibetan antelope cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaaggc--aaa
B D            Cow cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaaggc--aaa
B D           Sheep cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaaggc--aaa
        Domestic goat cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaaggc--aaa
B D           Horse cagttactttaaaagataaatgactggatggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgaaaagcaaaaa
B D     White rhinoceros cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcgatgc--aaa
B D            Cat cagttactttaaaagatagatggctgggtggtgacctcctaatgtatatctgggtcttgcaatgc--aaa
B D            Dog cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatctgggtcttgcaatgc--aaa
B D          Ferret  cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatctgggtcttgcaatgc--aaa
B D           Panda cagttagtttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatctgggtcttgcaatgc--aaa
        Pacific walrus cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcttaatgtatatctgggtcttgcaatgc--aaa
         Weddell seal cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcttaatgtatatctgggtcttgcaatgc--aaa
       Black flying-fox cagttattttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D          Megabat cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
        Big brown bat cagttactttaaaagataaatggctgggtgttgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
     David's myotis (bat) cagttactttaaaagataaatggctgggtgttgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D         Microbat cagttactttaaaagataaatggctgagtgttgacctcctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D         Hedgehog cagcttcttttaaagattaatgactgggtggtgacctcctaatgtatatcagggtcttgctatgc--aaa
B D           Shrew cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcctaatgtatattagggtcttgcaatgc--aaa
       Star-nosed mole cggttactttaaaagataaatgggtgggcggtgacctcttaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D         Elephant cagttactttaaaagattaatggttgggtggtgaccttctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
     Cape elephant shrew cagttactttaaaagattaatggctgagtggtgaccttctaacgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D          Manatee cagttactttaaaagattaatggttgggtggtgaccttctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
       Cape golden mole cagttactttaaaagattaatagctgggtggtgaccttctaatgtatattagggttttgcaatgc--aaa
B D          Tenrec cagttactttaaaagattaatggctgagtggtgaccttctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
           Aardvark cagttactttaaaagattaatgcctgggtggtgaccttctaatgtatatcagggtcttgcaatgc--aaa
B D         Armadillo cagttactttaaaagataaatggctgggtggtgacctcttaatgtatatcagggtcttgcaaggc--aaa
B D          Opossum catccacgttaagagacagatggccaggtgttgatctcccaatgtatatcaaggtcttgcaatgt--aga
B D      Tasmanian devil ----cactttcagagacagataatcagctgttgacctccttatatatatcagggtcttggaatac--aga
B D          Wallaby cacttactttgtaagacagatggccaggtgatgacctcctaatgtacatcatggtcttacaatgt--aga
 D        Rock pigeon tagttactttaagagataaatggaaaggttgtaacctcctaatgtacatccgggtcttgcaatgc--aaa
 D       Saker falcon tagttactttaagagataaatggaaaggttgtgacctcctaatgcacatctgggtcttgcaatgc--aaa
 D     Peregrine falcon tagttactttaagagataaatggaaaggttgtgacctcctaatgcacatctgggtcttgcaatgc--aaa
 D    Collared flycatcher tagttactttacgagataaatggaaaggttgtgacctcctaatgtacatctgggtcttgcaatgc--aaa
 D  White-throated sparrow tagttactttacgagataaatggaaaggttgtgacctcctaatgtacatctgggtcttgcaatgc--aaa
B D    Medium ground finch tagttactttatgagataaatggaaaggttgtgacctcctaatgtacatctgggtcttgcaatgc--aaa
B D        Zebra finch tagttactttacgagataaatggaaaggttgtgacctcctaatgtacatctgggtcttgcaatgc--aaa
      Tibetan ground jay tagttactttacgagataaatggaaaggttatgacctcctaatgtacatctaggtcttgcaatgc--aaa
B D        Budgerigar tagttactttaagagataaatggaaaggttgtgaccccctaatgtacatctgggtcttgcaatgc--aaa
 D          Parrot tagttactttaagagataaatggaaaggttgtgaccccctaatgtacatctgggtcttgcaatgc--aaa
 D       Scarlet macaw tagttactttaggagataaatggaaaggttgtgaccccctaatgtacctctgggtcttgcaatgc--aaa
 D       Mallard duck tagttactttaagagataaatggaaaggttgtgacctcctaatgtacatctgggtcttgcaatgc--aaa
B D          Chicken tagttactttaagagataaatggaaaggttgtgacctcctaatgtacgtctgggtcttacaacgc--aaa
B D          Turkey tagttactttaaaagataaatggaaaggttgtgacctcctaatgtatgtctgggtcttgcaatgc--aaa
B D    American alligator tagttactttaaaagataaatgtgaaggttgtgacctcctaatgtacagctgggtcttgcaatgc--aaa
 D      Green seaturtle tagttactttaagtgataaatgggaaggttgcgacctcctaatgtacagctgggtcttgcgatgc--aaa
 D      Painted turtle tagttactttaagtgataaatgggaaggttgcgacctcctaatgtacagctgggtcttgcgatgc--aaa
 D Chinese softshell turtle tagttacttcaagtgataaattggaaggttgtgaccccctaatgtacagctgggtcttgcgatgc--aaa
 D  Spiny softshell turtle tagttacttcaagtgataaattggaaggttgtgacctcctaatgtacagctgggtcttgcgatgc--aaa
B D        Coelacanth ======================================================================
B D          Lizard ======================================================================

            Human atcaaatgttaattaaatagaatccagt
            Chimp atcaaatgttaattaaatagaatccagt
           Gorilla atcaaatgttaattaaatagaatccagt
          Orangutan atcaaatgttaattaaatagaatccagt
            Gibbon atcaaatgttaattaaatagaatccagt
            Rhesus atcaaatgttaattaaatagaatccagt
     Crab-eating macaque atcaaatgttaattaaatagaatccagt
            Baboon atcaaatgttaattaaatagaatccagt
         Green monkey atcaaatgttaattaaatagaatccagt
           Marmoset atcaaatgttaattaaatagaatccagt
       Squirrel monkey atcaaatgttaatgaaatagaatccagt
           Bushbaby atcaaatgttaattaaatagaatccagt
      Chinese tree shrew atcaaatgttaattaaatagaatccagt
           Squirrel atcaaatgttaattaaatagaatccagt
    Lesser Egyptian jerboa atcaaatgttaattaaatggaatccagt
         Prairie vole atcaaaagttaattaaatagaatccagc
       Chinese hamster atcaaaagttaattaaatagaatccagc
        Golden hamster atcaaaagttaattaaatggagtccagc
            Mouse atcaaaagttaattaaatagaaaccagc
             Rat atcaaaagttaattaaatagaatccagc
        Naked mole-rat atcaaatgttaattaaatagaatccagt
          Guinea pig atcaaatgttaattaaatagaatccagt
          Chinchilla atcaaatgttaattaaatagaatccagt
       Brush-tailed rat ataaaatgttaattaaatagaatacagc
            Rabbit atcaaatgttaattaaatagaatccagc
             Pika atcaaatgttaattaaatagaatcctgc
             Pig atcaaatgttaattaaatagaatccagt
            Alpaca atcaaatattaattaaatagaatccagt
        Bactrian camel atcaaatattaattaaatagaatccagt
           Dolphin atcaaatgttaattaaatagaatccagt
         Killer whale atcaaatgttaattaaatagaatccagt
       Tibetan antelope atcaaatgttaattaaatagaatccagt
             Cow atcaaatgttaattaaatagaatccagt
            Sheep atcaaatgttaattaaatagaatccagt
        Domestic goat atcaaatgttaattaaatagaatccagt
            Horse atcaaatgtgaattaaatagaatccagt
       White rhinoceros atcaaatgttaattaaatagaatccagt
             Cat atcaaatgttaattaaatagaatccagt
             Dog atcaaatgttaattaaatagaatccagt
           Ferret  atcagatgttaattaaatagaatccagt
            Panda atcaaatgttaattaaatagaatccagt
        Pacific walrus atcaaatgttaattaaatagaatccagt
         Weddell seal atcaaatgttaattaaatagaatccagt
       Black flying-fox atcaaatgttaattaaatagaatctgat
           Megabat atcaaatgttaattaaatagaatctgat
        Big brown bat atcaaatgttaattaaatagaatccagt
     David's myotis (bat) atcaaatgttaattaaatagaatccagt
           Microbat atcaaatgttaattaaatagaatccagt
           Hedgehog atcaaatgttaattaaatagaatccagt
            Shrew atcaaatgttaactaaatagaatccagt
       Star-nosed mole atcaaatgttaattaaatagaatccagt
           Elephant atcaaatgttaattaaatagaatccagt
     Cape elephant shrew atcaaacgttaattaaatagaatccagt
           Manatee atcaaatgttaattaaatagaatccagt
       Cape golden mole atcaaccattaattaaatagaatccagt
            Tenrec atcaaatgttaattaaatagaatctagt
           Aardvark atcaaatgttaattaaatagaatccagt
          Armadillo atcaaatgttaattaaatagaatccagt
           Opossum atcaaattataattaaacagaacctag-
       Tasmanian devil atcaaattataattaattagaatctag-
           Wallaby atcaaattataattaaatagaacctag-
         Rock pigeon atcaaattatcattaaacagaatgagat
         Saker falcon atcaaattatcattaaacagaatgtgat
       Peregrine falcon atcaaattatcattaaacagaatgtgat
     Collared flycatcher atcaaattatcattaaacagaatgtgat
    White-throated sparrow atcaaattatcattaaacagaatgtgat
     Medium ground finch atcaaattatcattaaacagaatgtgat
         Zebra finch atcaaattatcattaaacagaatgtgat
      Tibetan ground jay atcaaattatcattaaacagaatgtgat
          Budgerigar atcaaattatcattaaacagaatgtgat
            Parrot atcaaattatcattaaacagaatgtgat
        Scarlet macaw atcaaattatcattaaacagaatgtgat
         Mallard duck atcaaattatcattaaacagaatgtgat
           Chicken atcaaattatcattaaacagaatgtgat
            Turkey atcaaattatcattaaacagaatgcgat
      American alligator atcaaattatcattaaacagattgtgat
       Green seaturtle atcaaattaccattaaacagaatgtgat
        Painted turtle atcaaattaccattaaacagaatgtgat
   Chinese softshell turtle atcaaatgaccatt-aacagaatggaat
    Spiny softshell turtle atcaaatgaccatt-aacagaatgggat
          Coelacanth ============================
            Lizard ============================

Inserts between block 7 and 8 in window
 D       Rock pigeon 4bp
 D       Saker falcon 4bp
 D     Peregrine falcon 4bp
 D   Collared flycatcher 4bp
 D  White-throated sparrow 4bp
B D   Medium ground finch 4bp
B D       Zebra finch 4bp
     Tibetan ground jay 4bp
B D        Budgerigar 4bp
 D          Parrot 4bp
 D      Scarlet macaw 4bp
 D       Mallard duck 4bp
B D         Chicken 4bp
B D          Turkey 3549bp
B D    American alligator 4bp
 D     Green seaturtle 1bp
 D      Painted turtle 1bp
 D Chinese softshell turtle 1bp
 D  Spiny softshell turtle 1bp

Alignment block 8 of 520 in window, 59238975 - 59238981, 7 bps 
B D           Human gctggga
B D           Chimp gctggga
B D          Gorilla gctggaa
B D         Orangutan gctggaa
B D          Gibbon gctggaa
B D          Rhesus gccagaa
B D    Crab-eating macaque gccagaa
B D          Baboon gccagaa
B D       Green monkey gccggaa
B D         Marmoset gccggaa
B D      Squirrel monkey gccggaa
B D         Bushbaby gcaggaa
      Chinese tree shrew gcaggaa
B D         Squirrel gcaagaa
    Lesser Egyptian jerboa gcaggag
         Prairie vole ccaagaa
B D      Chinese hamster acaagaa
        Golden hamster acgagaa
B D           Mouse acaagaa
B D            Rat acaagaa
B D      Naked mole-rat gtaggaa
B D        Guinea pig atgggaa
          Chinchilla gtgggaa
       Brush-tailed rat gtggaaa
B D          Rabbit acaggaa
B D           Pika acaagaa
B D            Pig gcagaaa
B D          Alpaca gcaggaa
        Bactrian camel gcaggaa
B D          Dolphin gcaggaa
         Killer whale gcaggaa
       Tibetan antelope gcaagaa
B D            Cow gcaagaa
B D           Sheep gcaagaa
        Domestic goat gcaagaa
B D           Horse acaaaaa
B D     White rhinoceros acaaaaa
B D            Cat gcaggaa
B D            Dog gcaggaa
B D          Ferret  gcaggaa
B D           Panda gcgggaa
        Pacific walrus gtaggaa
         Weddell seal gtaggaa
       Black flying-fox gcaggaa
B D          Megabat gcaggaa
        Big brown bat gcaggaa
     David's myotis (bat) gaaggaa
B D         Microbat gcaggaa
B D         Hedgehog acagaaa
B D           Shrew gcaaaaa
       Star-nosed mole gcaggga
B D         Elephant gtaggaa
     Cape elephant shrew gtaggaa
B D          Manatee gtaggaa
       Cape golden mole gtagaaa
B D          Tenrec gcaagaa
           Aardvark gtaggaa
B D         Armadillo gcagaaa
B D          Opossum ------a
B D      Tasmanian devil ------a
B D          Wallaby ------g
 D        Rock pigeon gatggaa
 D       Saker falcon gatggaa
 D     Peregrine falcon gatggaa
 D    Collared flycatcher gatggaa
 D  White-throated sparrow gatggaa
B D    Medium ground finch gatggaa
B D        Zebra finch gatggaa
      Tibetan ground jay gatggaa
B D        Budgerigar gatggaa
 D          Parrot gatggaa
 D       Scarlet macaw gatggaa
 D       Mallard duck gatggaa
B D          Chicken gatggaa
B D    American alligator gatggta
 D      Green seaturtle tgtgaa-
 D      Painted turtle cgtgaa-
 D Chinese softshell turtle catgaa-
 D  Spiny softshell turtle catgaa-
B D        Coelacanth =======
B D          Turkey =======
B D          Lizard =======

Inserts between block 8 and 9 in window
 D       Rock pigeon 3252bp
 D       Saker falcon 3709bp
 D     Peregrine falcon 3700bp
 D   Collared flycatcher 3271bp
 D  White-throated sparrow 3263bp
B D   Medium ground finch 3393bp
B D       Zebra finch 3379bp
     Tibetan ground jay 3212bp
B D        Budgerigar 1bp
 D          Parrot 1bp
 D      Scarlet macaw 1bp
 D       Mallard duck 1bp
B D         Chicken 3650bp
B D    American alligator 6bp

Alignment block 9 of 520 in window, 59238982 - 59238989, 8 bps 
B D           Human c-aatg-c--------------------ag
B D           Chimp c-aatg-c--------------------ag
B D          Gorilla c-aatg-c--------------------ag
B D         Orangutan c-aatg-c--------------------ag
B D          Gibbon c-aatg-c--------------------ag
B D          Rhesus c-aatg-c--------------------ag
B D    Crab-eating macaque c-aatg-c--------------------ag
B D          Baboon c-aatg-c--------------------ag
B D       Green monkey c-aatg-c--------------------ag
B D         Marmoset t-aatg-c-----------------aaaaa
B D      Squirrel monkey c-aatg-caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
B D         Bushbaby c-agag-a--------------------ag
      Chinese tree shrew c-a---------------------------
B D         Squirrel c-agtg-c--------------------ag
    Lesser Egyptian jerboa c-aatg-c--------------------ag
         Prairie vole c-catg-t--------------------ag
B D      Chinese hamster c-aatg-t--------------------aa
        Golden hamster c-aaag-t-------------------aaa
B D           Mouse caaatg-t--------------------ag
B D            Rat c-aatg-c--------------------ag
B D      Naked mole-rat c-aatg-c--------------------ag
B D        Guinea pig c-aatg-c--------------------ag
          Chinchilla c-aatg-t--------------------ag
       Brush-tailed rat c-aatg-c--------------------ag
B D          Rabbit t-catg-c--------------------ag
B D           Pika c-catg-c--------------------ag
B D            Pig c-aatg-c--------------------ag
B D          Alpaca c-gatg-c--------------------ag
        Bactrian camel c-gatg-c--------------------ag
B D          Dolphin t-gatg-c--------------------ag
         Killer whale t-gatg-c--------------------ag
       Tibetan antelope c-gatg-c--------------------ag
B D            Cow c-gatg-c--------------------ag
B D           Sheep c-gatg-c--------------------ag
        Domestic goat c-gatg-c--------------------ag
B D           Horse c-aatg-c--------------------ag
B D     White rhinoceros c-aatg-c--------------------ag
B D            Cat c-gatg-c--------------------ag
B D            Dog c-gatg-c--------------------ag
B D          Ferret  c-gatg-c--------------------ag
B D           Panda c-gatg-a--------------------ag
        Pacific walrus c-gatg-c--------------------ag
         Weddell seal c-gatg-c--------------------ag
       Black flying-fox c-aatg-c--------------------ag
B D          Megabat c-aatg-c--------------------ag
        Big brown bat c-aatg-c--------------------ag
     David's myotis (bat) c-aatg-c--------------------ag
B D         Microbat c-aatg-c--------------------ag
B D         Hedgehog c-aatg-c--------------------aa
B D           Shrew t-aatg-c--------------------ag
       Star-nosed mole c-aagg-c--------------------ag
B D         Elephant c-aatt-c--------------------ag
     Cape elephant shrew t-aatt-c--------------------ag
B D          Manatee t-gatt-c--------------------ag
       Cape golden mole c-aattcc--------------------aa
B D          Tenrec t-gatt-c--------------------ag
           Aardvark c-aatt-c--------------------ag
B D         Armadillo c-aatt-c--------------------ag
B D          Opossum a-gagg-a--------------------aa
B D      Tasmanian devil a-gagg-a--------------------aa
B D          Wallaby a-gatg-g--------------------aa
B D        Budgerigar -taaaa-c--------------------aa
 D          Parrot -taaaa-c--------------------aa
 D       Scarlet macaw -taaaa-c--------------------aa
 D       Mallard duck -taaag-c--------------------ag
B D    American alligator --caag-c--------------------ag
 D      Green seaturtle -ggaat-t--------------------aa
 D      Painted turtle -ggaat-t--------------------aa
 D Chinese softshell turtle -ggaat-t--------------------aa
 D  Spiny softshell turtle -ggaat-t--------------------aa
B D        Coelacanth ==============================
B D          Turkey ==============================
B D          Chicken ==============================
     Tibetan ground jay ==============================
B D        Zebra finch ==============================
 D  White-throated sparrow ==============================
 D        Rock pigeon ==============================
 D    Collared flycatcher ==============================
B D    Medium ground finch ==============================
B D          Lizard ==============================
 D     Peregrine falcon ==============================
 D       Saker falcon ==============================

Inserts between block 9 and 10 in window
B D        Budgerigar 2bp
 D          Parrot 2bp
 D      Scarlet macaw 2bp
 D       Mallard duck 3480bp

Alignment block 10 of 520 in window, 59238990 - 59239015, 26 bps 
B D           Human aaaa-agtg----------tg-ttt-----t-agagctcaacag
B D           Chimp aaaa-agtg----------tg-ttt-----t-agagctcaagag
B D          Gorilla aaaa-agtg----------tg-ttt-----t-agagctcaagag
B D         Orangutan aaaa-agtg----------tg-ttt-----t-agagctcaagag
B D          Gibbon aaaa-agtg----------tg-ttt-----t-agagctcaagag
B D          Rhesus aaaa-agcg----------tg-ttt-----t-agagctcaagag
B D    Crab-eating macaque aaaa-agcg----------tg-ttt-----t-agagctcaagag
B D          Baboon aaaa-aggg----------tg-ttt-----t-agagctcaagaa
B D       Green monkey aaaa-agcg----------tg-ttt-----t-agagctcaagag
B D         Marmoset aaaa-agcg----------tg-ttg-----t-ag--------ag
B D      Squirrel monkey aaaa-agca----------tg-ttt-----t-agagctcaacag
B D         Bushbaby aaag-agtg----------tg-ttt-----t-agagcttaagag
      Chinese tree shrew ------------------------t-----t-agagcacaaggg
B D         Squirrel aaag-agta----------tg-ttt-----t-agagctcaagag
    Lesser Egyptian jerboa ac---aaag----------tg-ctt-----t-ggagctcaagag
         Prairie vole aa---agtg----------tg-ttt-----t-cgagctcaagtg
B D      Chinese hamster aa---agtg----------tg-ttt-----taagagctcaagtg
        Golden hamster aa---agtg----------tg-ttt-----tttgagttcaagta
B D           Mouse aa---agtg----------tg-ttt-----t-agagcacaagta
B D            Rat aa---agtg----------tg-ttt-----t-agaacaggagta
B D      Naked mole-rat taaaaatca----------tg-ttt-----t-aga---------
B D        Guinea pig agag-aaca----------tg-ttt-----t-aga---------
          Chinchilla aaaa-gata----------tg-ttt-----t-aga---------
       Brush-tailed rat aaaaggaca----------tg-ttt-----t-aga---------
B D          Rabbit aaag-agca----------tg-ctt-----t-agaacttaagag
B D           Pika aaag-aaca----------tg-ttt-----t-agagtttac-ag
B D            Pig aaag-agtg----------gg-gtt-----t-agagactaagag
B D          Alpaca aaag-agcg----------tg-gtt-----t-agagcctaagag
        Bactrian camel aaag-agcg----------tg-gtt-----t-agagcctaagag
B D          Dolphin aaag-agcg----------tg-gtt-----t-agagcccaagag
         Killer whale aaag-agcg----------tg-gtt-----t-agagcccaagag
       Tibetan antelope aaag-agcg----------tg-gtt-----t-agagcccaagag
B D            Cow aaag-agcg----------tg-gtt-----t-agagcccaagag
B D           Sheep gaag-agca----------tg-gtt-----t-agagcccaagag
        Domestic goat aaag-agcg----------tg-gtt-----t-agagcccaagag
B D           Horse aaag-agca----------tg-gtt-----t-aaagctcaaggg
B D     White rhinoceros aaag-agca----------ta-gtt-----t-agaactcaagag
B D            Cat aaag-aacg----------tg-gtt-----t-agagctcaagag
B D            Dog aaag-agca----------tg-gtt-----t-agagctcaagag
B D          Ferret  aaag-agca----------cg-gtt-----a-ggagctcaagag
B D           Panda aaac-aaca----------tg-gtt-----t-agagctcaagag
        Pacific walrus gaag-agga----------tg-gtt-----t-agagctcaagag
         Weddell seal gaag-agca----------tg-gtt-----t-agagctcaagag
       Black flying-fox aaag-agcg----------tg-gtt-----c-agagctcaagag
B D          Megabat aaag-agtg----------tg-gtt-----c-agagctcaagag
        Big brown bat aaag-agcg----------tg-gtt-----c-agagctcaaggg
     David's myotis (bat) aaag-agca----------tg-gtt-----c-aaagcgcaaggg
B D         Microbat aaag-agcg----------tg-gtt-----c-aaagctcaaggg
B D         Hedgehog aaag-agta----------tg-ttt-----t-agagcccaagag
B D           Shrew aaag-agca----------ag-ctt-----t-agagctcaagag
       Star-nosed mole aaag-agca----------tgtttt-----t-agagctcagggg
B D         Elephant aagg-agca----------tg-ttt-----t-agagctcaagag
     Cape elephant shrew aaag-agtg----------tg-tttttcgat-agagctcaaggg
B D          Manatee aaag-agca----------tg-ttt-----t-agagctcaagag
       Cape golden mole aaat-agtg----------tg-ttt-----t-agagctcaagag
B D          Tenrec aaag-aatg----------tg-ttt-----t-ggagctcagggg
           Aardvark aaag-agca-------------ttt-----t-agagctcaagag
B D         Armadillo aaag-agta----------tg-ttt-----t-aaagctcaagag
B D          Opossum gaaa-ggtgcaaaggtgtgta-ttc-----c-aaagctgagcac
B D      Tasmanian devil gaag-ggca----------gc-ttc-----a-ggagctcaggag
B D          Wallaby aagg-ggcatgtgggtatgta-ttc-----c-agagctcagggg
B D        Budgerigar --------a----------ca-aac-----c-aggacagaaag-
 D          Parrot --------a----------ga-aac-----c-aggactgaaag-
 D       Scarlet macaw --------a----------ca-aac-----c-aggacagaaag-
B D    American alligator --------------------a-atc-----c-agaa--gagag-
 D      Green seaturtle aaca-agca----------tg-atc-----c-agagc-aaagg-
 D      Painted turtle aaca-agca----------tg-gtc-----c-agagc-aaagg-
 D Chinese softshell turtle aaca-agca----------tg-atc-----c-agagc-aaagg-
 D  Spiny softshell turtle aaca-agca----------tg-atc-----t-agagc-aaagg-
B D        Coelacanth ============================================
B D          Turkey ============================================
B D          Chicken ============================================
 D       Mallard duck ============================================
     Tibetan ground jay ============================================
B D        Zebra finch ============================================
 D  White-throated sparrow ============================================
 D        Rock pigeon ============================================
 D    Collared flycatcher ============================================
B D    Medium ground finch ============================================
B D          Lizard ============================================
 D     Peregrine falcon ============================================
 D       Saker falcon ============================================

Inserts between block 10 and 11 in window
B D        Budgerigar 1202bp
 D          Parrot 2821bp
 D      Scarlet macaw 2852bp
B D    American alligator 12bp
 D     Green seaturtle 2bp
 D      Painted turtle 2bp
 D Chinese softshell turtle 2bp
 D  Spiny softshell turtle 2bp

Alignment block 11 of 520 in window, 59239016 - 59239026, 11 bps 
B D           Human gccatgg-------ggaa
B D           Chimp gccatgg-------ggaa
B D          Gorilla gccatgg-------ggaa
B D         Orangutan gccatgg-------ggaa
B D          Gibbon gccatgg-------ggaa
B D          Rhesus gccatgg-------ggaa
B D    Crab-eating macaque gccatgg-------ggaa
B D          Baboon gccatgg-------ggaa
B D       Green monkey gccatgg-------ggaa
B D         Marmoset gccatgg-------ggaa
B D      Squirrel monkey tccatgg-------ggaa
B D         Bushbaby tctaggg-------ggaa
      Chinese tree shrew gccataa-------ggag
B D         Squirrel gccagag-------ggaa
    Lesser Egyptian jerboa gccatag-------ggaa
         Prairie vole gccataa-------tgaa
B D      Chinese hamster tccgtaa-------tgaa
        Golden hamster tccataa-------tgaa
B D           Mouse gctataa-------tgaa
B D            Rat gccataa-------tgaa
B D      Naked mole-rat -ccacag-------ggaa
B D        Guinea pig -ccacag-------ggaa
          Chinchilla -ccacag-------ggaa
       Brush-tailed rat -ccacag-------ggaa
B D          Rabbit gccatag-------ggaa
B D           Pika gccagtg-------ggaa
B D            Pig gccttag-------ggaa
B D          Alpaca accatag-------ggaa
        Bactrian camel accttag-------ggaa
B D          Dolphin gccatag-------ggaa
         Killer whale gccatag-------ggaa
       Tibetan antelope gccacaa-------ggaa
B D            Cow gccacag-------ggaa
B D           Sheep gccacag-------ggaa
        Domestic goat gccacag-------ggaa
B D           Horse gccatag-------ggaa
B D     White rhinoceros gccatag-------ggaa
B D            Cat gccgtag-------ggaa
B D            Dog gccatag-------ggaa
B D          Ferret  gccagag-------agaa
B D           Panda gccatag-------ggaa
        Pacific walrus gccatag-------ggaa
         Weddell seal gccatag-------ggaa
       Black flying-fox gccatag-------ggaa
B D          Megabat gccatag-------ggaa
        Big brown bat gccatag-------ggaa
     David's myotis (bat) gccatag-------ggaa
B D         Microbat gccatag-------ggaa
B D         Hedgehog gccagag-------gaaa
B D           Shrew gccagag-------ggaa
       Star-nosed mole gccagag-------ggaa
B D         Elephant gccgttg-------ggaa
     Cape elephant shrew accatag-------agaa
B D          Manatee gccattg-------ggaa
       Cape golden mole accat-a-------ggaa
B D          Tenrec gccataa-------ggaa
           Aardvark gccatag-------ggaa
B D         Armadillo gccatag-------ggaa
B D          Opossum gctgtaggacgtgagaaa
B D      Tasmanian devil gctgtag-------gaaa
B D          Wallaby tctatag-------gaaa
B D    American alligator gcaatag-------ggca
 D      Green seaturtle tctgtgg-------agaa
 D      Painted turtle tctgtgg-------agaa
 D Chinese softshell turtle tctgtgg-------tgaa
 D  Spiny softshell turtle tctgtgg-------tgaa
B D        Coelacanth ==================
B D          Turkey ==================
B D          Chicken ==================
 D       Mallard duck ==================
     Tibetan ground jay ==================
B D        Zebra finch ==================
 D  White-throated sparrow ==================
 D       Scarlet macaw ==================
B D        Budgerigar ==================
 D        Rock pigeon ==================
 D    Collared flycatcher ==================
B D    Medium ground finch ==================
B D          Lizard ==================
 D     Peregrine falcon ==================
 D       Saker falcon ==================
 D          Parrot ==================

Inserts between block 11 and 12 in window
B D    American alligator 8bp
 D Chinese softshell turtle 3003bp

Alignment block 12 of 520 in window, 59239027 - 59239039, 13 bps 
B D           Human ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D           Chimp ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D          Gorilla ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D         Orangutan ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D          Gibbon ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D          Rhesus ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D    Crab-eating macaque ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D          Baboon ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D       Green monkey ttg------tat-------------------------tg-tt-g-g-g
B D         Marmoset tta------tgt-------------------------tg-ct-g-g-g
B D      Squirrel monkey ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D         Bushbaby ttg------tgt-------------------------tg-ttgg-g-g
      Chinese tree shrew ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-gag
B D         Squirrel ttg------tgt-------------------------tgttt-g-g-g
    Lesser Egyptian jerboa tcg------tgt-------------------------tg-ct-g-g-g
         Prairie vole ttg------ttc-------------------------tg-tt-g-g-g
B D      Chinese hamster ttg------ttc-------------------------tg-tt-g-g-g
        Golden hamster ttg------ttc-------------------------tg-tt-g-g-g
B D           Mouse ttg------ttc-------------------------tg-tt-g-t-g
B D            Rat ttg------ttc-------------------------tg-tt-g-t-g
B D      Naked mole-rat ttg------tgt-------------------------tg-tt-ggg-g
B D        Guinea pig ttg------tgt-------------------------tg-tt-gga-g
          Chinchilla tta------tgt-------------------------tg-tt-gag-g
       Brush-tailed rat ttg------tgt-------------------------tg-tt-ggg-g
B D          Rabbit ttg------tgt-------------------------tg-tt-tag-g
B D           Pika ttg------cgt-------------------------tg-tt-tgg-a
B D            Pig gtg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-a
B D          Alpaca ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-a
        Bactrian camel ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-a
B D          Dolphin ttg------tgt-------------------------tg-tc-g-g-g
         Killer whale ttg------tgt-------------------------tg-tc-g-t-g
       Tibetan antelope ttg------tgt-------------------------tg-tc-a-g-a
B D            Cow ttg------tgt-------------------------tg-tc-a-g-a
B D           Sheep ttg------tgt-------------------------tg-tc-a-g-a
        Domestic goat ttg------tgt-------------------------tg-tc-a-g-a
B D           Horse ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D     White rhinoceros ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D            Cat ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D            Dog ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D          Ferret  tta------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D           Panda ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
        Pacific walrus ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
         Weddell seal ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
       Black flying-fox ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D          Megabat ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
        Big brown bat tga------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
     David's myotis (bat) tga------tgt-------------------------tg-tt-g-a-g
B D         Microbat tga------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D         Hedgehog tta------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D           Shrew ttg------tgt-------------------------tg-tt-g-g-g
       Star-nosed mole ttg------tgt-------------------------tt-tg-g-g-g
B D         Elephant ttg------tgt-------------------------tg-tc-a-a-g
     Cape elephant shrew ttg------cat-------------------------tg-tt-g-g-g
B D          Manatee ttg------tgt-------------------------tg-tc-a-g-g
       Cape golden mole ttg------tgtgtttcctacaaaaggtttctaagaatt-gc-a-g-g
B D          Tenrec ctg------cat-------------------------tg-tc-g-a-g
           Aardvark ttg------tgt-------------------------tg-cc-a-g-g
B D         Armadillo atg------ttt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D          Opossum tggggatagtat-------------------------tg-tc-a-g-g
B D      Tasmanian devil taggggtaatgt-------------------------tg-tt-g-g-g
B D          Wallaby ttggggtagtat-------------------------tg-tt-g-a-g
B D    American alligator ttg------ggg-------------------------tg-gc-a-t-c
 D      Green seaturtle ata------caa-------------------------tg-at-g-c-a
 D      Painted turtle atg------caa-------------------------tg-at-g-c-a
 D  Spiny softshell turtle agg------caa-------------------------tg-ac-a-c-a
B D        Coelacanth ================================================
B D          Turkey ================================================
B D          Chicken ================================================
 D       Mallard duck ================================================
     Tibetan ground jay ================================================
B D        Zebra finch ================================================
 D  White-throated sparrow ================================================
 D       Scarlet macaw ================================================
B D        Budgerigar ================================================
 D        Rock pigeon ================================================
 D    Collared flycatcher ================================================
B D    Medium ground finch ================================================
B D          Lizard ================================================
 D     Peregrine falcon ================================================
 D       Saker falcon ================================================
 D          Parrot ================================================
 D Chinese softshell turtle ================================================

Inserts between block 12 and 13 in window
B D         Hedgehog 1bp
B D         Opossum 3bp
B D         Wallaby 1797bp

Alignment block 13 of 520 in window, 59239040 - 59239043, 4 bps 
B D           Human t--tct
B D           Chimp t--tct
B D          Gorilla t--tct
B D         Orangutan t--tct
B D          Gibbon t--tct
B D          Rhesus t--ttg
B D    Crab-eating macaque t--ttg
B D          Baboon t--ttg
B D       Green monkey t--ttg
B D         Marmoset t--tcc
B D      Squirrel monkey t--tcc
B D         Bushbaby t--tcc
      Chinese tree shrew t--tcc
B D         Squirrel t--ttc
    Lesser Egyptian jerboa a--tcc
         Prairie vole t--cct
B D      Chinese hamster t--cct
        Golden hamster t--cct
B D           Mouse t--ccc
B D            Rat t--ccc
B D      Naked mole-rat t--tcc
B D        Guinea pig t--tcc
          Chinchilla t--tcc
       Brush-tailed rat t--tcc
B D          Rabbit t--ttc
B D           Pika t--ttc
B D            Pig t-----
B D          Alpaca t-----
        Bactrian camel t-----
B D          Dolphin t-----
         Killer whale t-----
       Tibetan antelope t-----
B D            Cow t-----
B D           Sheep t-----
        Domestic goat t-----
B D           Horse t-ttcc
B D     White rhinoceros t-ttcc
B D            Cat t-ttcc
B D            Dog t-ttcc
B D          Ferret  t-ttcc
B D           Panda t-ttcc
        Pacific walrus t-ttcc
         Weddell seal t-ttcc
       Black flying-fox t-tttc
B D          Megabat t-tttc
        Big brown bat t-ttcc
     David's myotis (bat) t-ttcc
B D         Microbat t-ttct
B D         Hedgehog t-ttcc
B D           Shrew t-tttc
       Star-nosed mole t-ttcc
B D         Elephant g-ttcc
     Cape elephant shrew gattcc
B D          Manatee g-tttc
       Cape golden mole g-ttcc
B D          Tenrec g-ttcc
           Aardvark g-ttcc
B D         Armadillo g--tcc
B D          Opossum t-----
B D      Tasmanian devil t-----
B D    American alligator --g---
 D      Green seaturtle --gtct
 D      Painted turtle --gtct
 D  Spiny softshell turtle --gtcg
B D        Coelacanth ======
B D          Turkey ======
B D          Chicken ======
 D       Mallard duck ======
     Tibetan ground jay ======
B D        Zebra finch ======
 D  White-throated sparrow ======
 D       Scarlet macaw ======
B D        Budgerigar ======
 D        Rock pigeon ======
 D    Collared flycatcher ======
B D    Medium ground finch ======
B D          Lizard ======
 D     Peregrine falcon ======
 D       Saker falcon ======
 D          Parrot ======
B D          Wallaby ======
 D Chinese softshell turtle ======

Inserts between block 13 and 14 in window
B D         Opossum 5812bp
B D     Tasmanian devil 3497bp
 D     Green seaturtle 2522bp
 D      Painted turtle 1610bp
 D  Spiny softshell turtle 6bp

Alignment block 14 of 520 in window, 59239044 - 59239076, 33 bps 
B D           Human tacaaaatttt-tcaaaga--aactaccaatagaga
B D           Chimp tacaaaatttt-tcaaaga--aactaccaatagaga
B D          Gorilla tacaaaatttt-tcaaaga--aactaccaatagaga
B D         Orangutan tacaagatttt-tcaaaga--aactaccaatagaga
B D          Gibbon tacaaaatttt-tcaaaga--aactaacaacagaga
B D          Rhesus ---aaaatttt-tcaagga--aactaccaatagaga
B D    Crab-eating macaque ---aaaatttt-tcaagga--aactaccaatagaga
B D          Baboon ---aaaatttt-tcaagga--aactaccaatagaga
B D       Green monkey ---aaaatttt-tcaagga--aactaccaatagaga
B D         Marmoset tataaaattgt-t-ataaa--agctaccaatagaga
B D      Squirrel monkey tacaaaattgt-t-ataaa--aactaccaatagaga
B D         Bushbaby tacaaaatatt-ccaaaga--aactaccagtggaga
      Chinese tree shrew tacaaaatatt-tcaaaga--aactaccaa---agg
B D         Squirrel tacaaaatatt-tcaagga--aactaccaacgggga
    Lesser Egyptian jerboa tacaaaatctt-tcaa--t--atctaacaggaga--
         Prairie vole tacaaaatatt-tcaaaga--tgctaccaatgaacc
B D      Chinese hamster tacaaaacagt-tcaaaga--agctaccaacagaga
        Golden hamster tacaaaatatt-tcaaaga--agctaccagtggaga
B D           Mouse ttcaaaatatt-tcaaagt--aactatcaaccgaga
B D            Rat ttcaaaatatc-tcaaaga--agctatcaatggaga
B D      Naked mole-rat tataaaatctt-ccaaaga--cattaccaatggaaa
B D        Guinea pig tat-aaatctt-tcaaaga--tattaccagtgaaga
          Chinchilla tatcaaatcctatcaaaga--cattaccaatagaga
       Brush-tailed rat tatcaaatctt-tcaaaga--cattacccatagaaa
B D          Rabbit tacaaaatatt-tcaaaga--agctaccaagggaaa
B D           Pika tgttaagtatt-tcaagga--aactaccatgggaaa
B D            Pig ----------t-tcagaga--aactaccaatggaga
B D          Alpaca ----------t-tcagaga--aactaccaatggaga
        Bactrian camel ----------t-tcagaga--aattaccaatggaga
B D          Dolphin ----------t-tcaaaga--aactaccagtggaga
         Killer whale ----------t-tcaaaga--aactaccagtggaga
       Tibetan antelope ----------t-tcaaaga--aactaccaatggaga
B D            Cow ----------t-tcaaaga--aactaccaatggaga
B D           Sheep ----------t-tcaaaga--aactaccaatggaga
        Domestic goat ----------t-tcaaaga--aactaccaatggaga
B D           Horse tacaaaatgtt-tccaaga--gactaccaatggaga
B D     White rhinoceros tacaaaatg-t-tacaaaa--gactaccgatggaga
B D            Cat tacaaaatgtt-tcaaaga--aactaccagtggaaa
B D            Dog tacaaaatgtt-tcaaaga--aactaccaatggaaa
B D          Ferret  tacaaaatgtt-tcaaaaa--aactaccaatggaaa
B D           Panda tacaaaatgtt-tcaaaga--aactaccaatggaaa
        Pacific walrus tacaaaatgtt-tcaaaga--aactaccaatggaaa
         Weddell seal tacaaaatgtt-tcaaaga--aactaccaatggaaa
       Black flying-fox tacaaaatgtt-tcaaaga--aaataccaatggaaa
B D          Megabat tacaaaatgtt-tcaaaga--aaataccaatggaaa
        Big brown bat tacaaaatgtt-tcaaaga--cactaccaatggaaa
     David's myotis (bat) tacaaaatggt-tcaaaga--cactaccaatggaaa
B D         Microbat tacaaaatagt-tcaaaga--cactaccaatggaaa
B D         Hedgehog tacaaaatatt-tcaaaga--aatcatcaacagaca
B D           Shrew tataaaatgtg-taagaaa--gctaccaaagagaaa
       Star-nosed mole tacaaagtgtt-tcaaaga--ctgac--aatggaga
B D         Elephant tacaaaatgtt-tccaaga--aattaccaatgaaga
     Cape elephant shrew tacaaaattat-tccaaga--aaccactaatgtata
B D          Manatee tacaaaatgtt-tccaaga--aattaccagtgaaga
       Cape golden mole tacaaaaggtt-tctaaga--aaccaccaatggaaa
B D          Tenrec tacaacacatt-tccaaga--aaccacccgtggaaa
           Aardvark tacaaaatgtt-tccaaga--aactaccaatggaga
B D         Armadillo tacaaaatgtt-tcagaga--aacaat--ggggaga
B D    American alligator gctaacctgca-tcaaaaacagcctggctttaggac
 D  Spiny softshell turtle ---------------------gactagggtttaaac
B D        Coelacanth ====================================
B D          Turkey ====================================
B D          Chicken ====================================
 D       Mallard duck ====================================
     Tibetan ground jay ====================================
B D        Zebra finch ====================================
 D  White-throated sparrow ====================================
B D      Tasmanian devil ====================================
 D      Painted turtle ====================================
 D      Green seaturtle ====================================
 D       Scarlet macaw ====================================
B D        Budgerigar ====================================
B D          Opossum ====================================
 D        Rock pigeon ====================================
 D    Collared flycatcher ====================================
B D    Medium ground finch ====================================
B D          Lizard ====================================
 D     Peregrine falcon ====================================
 D       Saker falcon ====================================
 D          Parrot ====================================
B D          Wallaby ====================================
 D Chinese softshell turtle ====================================

Inserts between block 14 and 15 in window
       Golden hamster 1975bp
B D          Mouse 2bp
B D           Rat 2bp

Alignment block 15 of 520 in window, 59239077 - 59239086, 10 bps 
B D           Human agaaataa--tg
B D           Chimp agaaataa--tg
B D          Gorilla agaaataa--tg
B D         Orangutan agaaataa--tg
B D          Gibbon agaaataa--tg
B D          Rhesus ggaaataa--tg
B D    Crab-eating macaque ggaaataa--tg
B D          Baboon ggaaataa--tg
B D       Green monkey ggaaataa--tg
B D         Marmoset gaaaataa--tg
B D      Squirrel monkey ggaaataa--tg
B D         Bushbaby ggcagtaa--tg
      Chinese tree shrew agaagtaa--tg
B D         Squirrel atcagtaa--tg
    Lesser Egyptian jerboa accagtaa--tg
         Prairie vole gccggtaa--tg
B D      Chinese hamster gccagtag--tg
B D           Mouse ---ggcaa--tg
B D            Rat ---ggtaa--ta
B D      Naked mole-rat gccagtaa--tg
B D        Guinea pig gccactaa--tg
          Chinchilla gccagtaa--tg
       Brush-tailed rat gccagtaa--tg
B D          Rabbit gtcagtgg--tg
B D           Pika accagtga--t-
B D            Pig tacagtaa--t-
B D          Alpaca ggcagtaa--tg
        Bactrian camel ggcagtaa--tg
B D          Dolphin ggcagtaa--tg
         Killer whale ggcagtaa--tg
       Tibetan antelope ggcagtaa--tg
B D            Cow ggcagtaa--tg
B D           Sheep ggcagtaa--tg
        Domestic goat ggcagtaa--tg
B D           Horse ggcagtaa--tg
B D     White rhinoceros ggcagtaa--tg
B D            Cat ggcagcaa--ta
B D            Dog ggcagtaa--tg
B D          Ferret  ggcagtaa--tg
B D           Panda ggcaataa--tg
        Pacific walrus ggcaataa--ta
         Weddell seal ggcaataa--ta
       Black flying-fox ggtaatga--tg
B D          Megabat ggtaatga--tg
        Big brown bat ggtagtga--tg
     David's myotis (bat) ggtggtga--tg
B D         Microbat ggtggtga--tg
B D         Hedgehog gtgagcaa--tg
B D           Shrew aacagc-a--tg
       Star-nosed mole ggcagtaa--tg
B D         Elephant gggagtaa--ca
     Cape elephant shrew ggcagtaa--ct
B D          Manatee ggcagtaa--ca
       Cape golden mole ggcagtag--cc
B D          Tenrec gacagtaa--ca
           Aardvark ggcagtaa--ca
B D         Armadillo gatagtag--tg
B D    American alligator ---agtta--ta
 D  Spiny softshell turtle ---tgctaacca
       Golden hamster ============
B D        Coelacanth ============
B D          Turkey ============
B D          Chicken ============
 D       Mallard duck ============
     Tibetan ground jay ============
B D        Zebra finch ============
 D  White-throated sparrow ============
B D      Tasmanian devil ============
 D      Painted turtle ============
 D      Green seaturtle ============
 D       Scarlet macaw ============
B D        Budgerigar ============
B D          Opossum ============
 D        Rock pigeon ============
 D    Collared flycatcher ============
B D    Medium ground finch ============
B D          Lizard ============
 D     Peregrine falcon ============
 D       Saker falcon ============
 D          Parrot ============
B D          Wallaby ============
 D Chinese softshell turtle ============

Inserts between block 15 and 16 in window
B D     Chinese hamster 1962bp
B D          Mouse 4bp
B D           Rat 4bp

Alignment block 16 of 520 in window, 59239087 - 59239113, 27 bps 
B D           Human atagatcacat--agcaa---tcat--tg---aa--------aaa
B D           Chimp atagatcacat--agcaa---tcat--tg---aa--------aaa
B D          Gorilla atagatcacat--agcaa---tcat--tg---aa--------aaa
B D         Orangutan gtagatcacat--agcaa---tcat--tg---aa--------aaa
B D          Gibbon atagatcacat--agcaa---tcat--tg---aa--------aaa
B D          Rhesus atagatcacat--agcaa---ttat--tg---aa--------gaa
B D    Crab-eating macaque atagatcacat--agcaa---ttat--tg---aa--------gaa
B D          Baboon atagatcacat--agcaa---tcat--tg---aa--------gaa
B D       Green monkey atagatcacat--agcaa---tcac--tg---aa--------gaa
B D         Marmoset atagatcacat--agcaa---tcac--tg---aa--------taa
B D      Squirrel monkey atagatcacat--agcaa---tcac--tg---aa--------gaa
B D         Bushbaby gcggaccacat--agc------cac--tg---aa--------aca
      Chinese tree shrew gaagaccatac--agtag---tcat--tg---aa--------aaa
B D         Squirrel ggagaccacag--agtag---tcat--tg-aaaa--------aaa
    Lesser Egyptian jerboa gtagatcacat--agtag---tcat--tt---aa--------aac
         Prairie vole ccagatagcac--agtgg---tcat--tg---ag--------aag
B D           Mouse agagataacat--agt-g---ttat--tg---ag--------aaa
B D            Rat agagataacat--agt-g---ctgt--tg---ag--------aaa
B D      Naked mole-rat gcagaccacat--agtag---tcac--tg---aa--------aaa
B D        Guinea pig gtagaccacat--agtag---tcac--tg---aa--------aaa
          Chinchilla tcagaccacat--agcag---tcac--tg---aa--------aaa
       Brush-tailed rat gcagagcacat--agcag---tcac--ta---aa--------aaa
B D          Rabbit gcagactacat--agtag---ttat--tg---aa--------aaa
B D           Pika gcagaccacat--agcag---ttaa--tg---aa--------aaa
B D            Pig gcagatcacat--aggac---caat--tgaaaaa--------aaa
B D          Alpaca gcagaccacatacaggaa---taac--tg--aaa--------aaa
        Bactrian camel gcagaccacatataggag---taac--ta--aaa--------aaa
B D          Dolphin gcagaccacat--aggag---taactatg-aaaa--------aaa
         Killer whale gcagaccacat--aggag---taac--tg-aaaa--------aaa
       Tibetan antelope gcagactacat--agaag---tagc--tg--aaa--------aaa
B D            Cow gcagaccacat--aggag---tagc--tg-aaaa--------aaa
B D           Sheep gcagaccacat--agaag---tagc--tg--aaa--------aaa
        Domestic goat gcagaccacat--agaag---tagc--tg--aaa--------aaa
B D           Horse gtagaccacaa--aggag---tcgt--tg---aa--------gga
B D     White rhinoceros gtagaccacat--aggag---tcat--tg---aa--------gaa
B D            Cat gcagaccacat--aggag---tcat--tg---aa--------aaa
B D            Dog gcagaccacat--aggag---tcat--tg---aa--------aga
B D          Ferret  gcagaccacat--aggag---tcac--tg---aa--------aga
B D           Panda gcagaccacat--aggag---tcat--tg---aa--------aga
        Pacific walrus gcagaccacat--aggag---tcac--tg---aa--------aga
         Weddell seal gcagaccacat--aggaa---tcat--tg---aa--------aga
       Black flying-fox gcaacccacat--aggag---tcat--tg---aa--------aaa
B D          Megabat gcaacccacat--aggag---tcat--tg---aa--------aaa
        Big brown bat gtagaccatat--acaag---tcat--tg---aa--------aaa
     David's myotis (bat) gtagaccatat--acgag---tcgt--tg---aa--------aaa
B D         Microbat gtagaccatat--acgag---tcat--tg---aa--------aaa
B D         Hedgehog gcaggccacat--gagac---tcat--tt---aa--------gaa
B D           Shrew aaagaacatag--ggtag---tcat--tt---aa--------gaa
       Star-nosed mole gcagaa----------------cat--tt---aa--------gaa
B D         Elephant gcagataatat--agaag---tcac--tg---aa--------aaa
     Cape elephant shrew at-ggttatgt--agaagtattttt--tt---tt--------aaa
B D          Manatee gcagataatat--agaat---tcat--tg---aa--------aaa
       Cape golden mole tctgcgaatct--agaag---tcac--tg---aa--------ata
B D          Tenrec gctgataatatg-ggagg---tcat--tg---ga--------ata
           Aardvark gcagataatag--aggag---taat--tg---aa--------ata
B D         Armadillo gcagaccacata-aggag---tccc--tg--aaa--------aaa
B D    American alligator atagctcatat--ggatt---tgat--tg---gcttt-----aaa
 D  Spiny softshell turtle gcagtttaaag--tgaca---tgat--ca---aatttctgaaaaa
       Golden hamster =============================================
B D        Coelacanth =============================================
B D          Turkey =============================================
B D          Chicken =============================================
 D       Mallard duck =============================================
     Tibetan ground jay =============================================
B D        Zebra finch =============================================
 D  White-throated sparrow =============================================
B D      Tasmanian devil =============================================
 D      Painted turtle =============================================
 D      Green seaturtle =============================================
 D       Scarlet macaw =============================================
B D        Budgerigar =============================================
B D          Opossum =============================================
 D        Rock pigeon =============================================
 D    Collared flycatcher =============================================
B D    Medium ground finch =============================================
B D          Lizard =============================================
 D     Peregrine falcon =============================================
 D       Saker falcon =============================================
 D          Parrot =============================================
B D          Wallaby =============================================
B D      Chinese hamster =============================================
 D Chinese softshell turtle =============================================

Alignment block 17 of 520 in window, 59239114 - 59239124, 11 bps 
B D           Human gcaaa-tataca
B D           Chimp gcaaa-tataca
B D          Gorilla gcaaa-tataca
B D         Orangutan gcaga-tataca
B D          Gibbon gcaaa-tataca
B D          Rhesus acaaa-tataca
B D    Crab-eating macaque acaaa-tataca
B D          Baboon acaaa-tataca
B D       Green monkey acaaa-tataca
B D         Marmoset gcaaa-tataca
B D      Squirrel monkey gcaaa-tataca
B D         Bushbaby gcaaa-tgtaca
      Chinese tree shrew tcaaa-cataca
B D         Squirrel tcaaa-tgtaca
    Lesser Egyptian jerboa tcaaa-agtgca
         Prairie vole tgaaa-tggaca
B D           Mouse tccaa-tgcgca
B D            Rat tccaa-tgcaca
B D      Naked mole-rat tcaaa-tgtaca
B D        Guinea pig acgaa-tgcaca
          Chinchilla tcaaa-tgtaca
       Brush-tailed rat tcaaattgtaca
B D          Rabbit tcaaa-tataca
B D           Pika tcaaa-tatgta
B D            Pig tcaga-tgtaca
B D          Alpaca tcaga-tgtaca
        Bactrian camel tcaga-tgtaca
B D          Dolphin tcaga-tgtaca
         Killer whale taaga-tgtaca
       Tibetan antelope ccaga-tgtaca
B D            Cow ccaga-tgtaca
B D           Sheep ccaga-tgtaca
        Domestic goat ccaga-tgtaca
B D           Horse tcaaa-tgcaca
B D     White rhinoceros tcaaa-tgcaca
B D            Cat tcaaa-cgtaca
B D            Dog tcaaa-tgtaca
B D          Ferret  tcaaa-tgtaca
B D           Panda tcgaa-tgtaca
        Pacific walrus tcaaa-tgtaca
         Weddell seal tcaaa-tgtaca
       Black flying-fox tcaaa-tgtaca
B D          Megabat tcaaa-tgtaca
        Big brown bat tcaaa-tgtaca
     David's myotis (bat) tc-aa-tgtaca
B D         Microbat tc-aa-tgtaca
B D         Hedgehog tcaaa-tggaca
B D           Shrew tcaag-tgtgca
       Star-nosed mole tcaaa-tgt-ta
B D         Elephant tcaaa-tgtata
     Cape elephant shrew tcaca-tatata
B D          Manatee tcaaa-tgtatg
       Cape golden mole tccaa-tgtata
B D          Tenrec tcaaa-tgtaca
           Aardvark tcaaa-tgtaca
B D         Armadillo tcaaa-tgtaca
B D    American alligator gtaaa-agttca
       Golden hamster ============
B D        Coelacanth ============
B D          Turkey ============
B D          Chicken ============
 D       Mallard duck ============
     Tibetan ground jay ============
B D        Zebra finch ============
 D  White-throated sparrow ============
B D      Tasmanian devil ============
 D      Painted turtle ============
 D      Green seaturtle ============
 D       Scarlet macaw ============
B D        Budgerigar ============
B D          Opossum ============
 D        Rock pigeon ============
 D    Collared flycatcher ============
B D    Medium ground finch ============
B D          Lizard ============
 D     Peregrine falcon ============
 D       Saker falcon ============
 D          Parrot ============
B D          Wallaby ============
B D      Chinese hamster ============
 D Chinese softshell turtle ============

Inserts between block 17 and 18 in window
B D    American alligator 3793bp

Alignment block 18 of 520 in window, 59239125 - 59239147, 23 bps 
B D           Human c--acaa-----acaccatttg-------------gataacac
B D           Chimp c--acaa-----acaccatttg-------------gataacac
B D          Gorilla c--acaa-----acaccatttg-------------gataacac
B D         Orangutan c--acaa-----acaccatttg-------------gataacac
B D          Gibbon c--acaa-----acaccatttg-------------ggtaacac
B D          Rhesus c--acaa-----gcaccatttg-------------gataacac
B D    Crab-eating macaque c--acaa-----gcaccatttg-------------gataacac
B D          Baboon c--acaa-----gcaccatttg-------------gataacac
B D       Green monkey c--acaa-----gcactatttg-------------gataacac
B D         Marmoset c--acaa-----acaccgtttg-------------gataacac
B D      Squirrel monkey c--acaa-----aaaccagttg-------------gataacac
B D         Bushbaby ca-acaa-----acaccaccca-------------ggtaacgc
      Chinese tree shrew cacacaa-----acaccatctg-------------gacaacac
B D         Squirrel c--acaa-----acaccatctg-------------gaaaacac
    Lesser Egyptian jerboa t--acaa-----agcccatcta-------------gaaaacac
         Prairie vole t--gcaa-----acaccatctg-------------gaaaa---
B D           Mouse t--gcaa-----acaccatatt-------------ggaaacac
B D            Rat g--gcaa-----acaccatctg-------------ggaaactg
B D      Naked mole-rat ----caa-----ataccacctg-------------gaaaacat
B D        Guinea pig ----cca-----ccaccacctg-------------gaaaacac
          Chinchilla ----caa-----acaccacctg-------------gaaaacac
       Brush-tailed rat ----caa-----acaccacctg-------------gaaaacac
B D          Rabbit c--ac-a-----acaccatctg-------------gaaaacag
B D           Pika t--acaa-----acaccatctg-------------gaaaacag
B D            Pig c--acca-----aaagcatcta-------------ggtaacac
B D          Alpaca c--acaa-----acaccatcta-------------gattgcac
        Bactrian camel c--acaa-----acaccatcta-------------gattgcac
B D          Dolphin c--acaa-----acaccatcta-------------gataacac
         Killer whale c--acaa-----acaccatcta-------------gataacac
       Tibetan antelope c--acaa-----acaccatcta-------------aataatac
B D            Cow c--acaa-----acaccatcta-------------aataatac
B D           Sheep c--acaa-----acaccatcta-------------aataatac
        Domestic goat c--acaa-----acaccatcta-------------aataatac
B D           Horse c--gcaa-----acatcatctt-------------gataacac
B D     White rhinoceros c--acaa-----acgccatctg-------------gataacac
B D            Cat c--acaa-----acaccatctg-------------gataacac
B D            Dog c--acag-----ataccatctg-------------cataatac
B D          Ferret  c--acaa-----acaccatctg-------------gatagcac
B D           Panda c--acaa-----acaccatctg-------------gatagcac
        Pacific walrus c--acaa-----acaccatctg-------------aatagcac
         Weddell seal c--acaa-----acaccatctg-------------gatagcac
       Black flying-fox c--acaa-----accccatctg-------------gataacac
B D          Megabat c--acaa-----accccatctg-------------gataacac
        Big brown bat c--acaa-----a-cccacctg-------------gataacac
     David's myotis (bat) c--agaa-----accccacctg-------------gataacac
B D         Microbat c--acaa-----accccacctg-------------gataacac
B D         Hedgehog t--acaa-----acatcatcta-------------gataacgc
B D           Shrew t--gcaa-----acctcatctg-------------aataatgt
       Star-nosed mole c--aaag-----acaccatttg--------------gtaacac
B D         Elephant c--acaa-----ataccatctg-------------gataacac
     Cape elephant shrew c--acaa-----agaccatctaagtaatacatgatgataacac
B D          Manatee c--acaa-----agaccatctg-------------gataacac
       Cape golden mole a--atga-----agaatac--a-------------cataatac
B D          Tenrec t--acaa-----agactatcaa-------------tataatac
           Aardvark t--acaa-----agaccatctg-------------gataacac
B D         Armadillo c--acaatgtacacaccacctg-------------gacttcac
       Golden hamster ===========================================
B D        Coelacanth ===========================================
B D          Turkey ===========================================
B D          Chicken ===========================================
 D       Mallard duck ===========================================
     Tibetan ground jay ===========================================
B D        Zebra finch ===========================================
 D  White-throated sparrow ===========================================
B D      Tasmanian devil ===========================================
 D      Painted turtle ===========================================
 D      Green seaturtle ===========================================
B D    American alligator ===========================================
 D       Scarlet macaw ===========================================
B D        Budgerigar ===========================================
B D          Opossum ===========================================
 D        Rock pigeon ===========================================
 D    Collared flycatcher ===========================================
B D    Medium ground finch ===========================================
B D          Lizard ===========================================
 D     Peregrine falcon ===========================================
 D       Saker falcon ===========================================
 D          Parrot ===========================================
B D          Wallaby ===========================================
B D      Chinese hamster ===========================================
 D Chinese softshell turtle ===========================================

Inserts between block 18 and 19 in window
B D          Tenrec 987bp

Alignment block 19 of 520 in window, 59239148 - 59239157, 10 bps 
B D           Human ctg----catatag
B D           Chimp cta----catatag
B D          Gorilla cta----catatag
B D         Orangutan cta----catatag
B D          Gibbon cta----catatag
B D          Rhesus cta----tgtatag
B D    Crab-eating macaque cta----tgtatag
B D          Baboon cta----tgtatag
B D       Green monkey cta----tgtatag
B D         Marmoset c-a----tgtatag
B D      Squirrel monkey ctg----tgtatag
B D         Bushbaby cta----catgtag
      Chinese tree shrew cta----catgcag
B D         Squirrel cta----catacag
    Lesser Egyptian jerboa caa----atcacca
B D           Mouse c-------------
B D            Rat c-------------
B D      Naked mole-rat ctg----catacag
B D        Guinea pig cta----cgtacag
          Chinchilla cta----catacag
       Brush-tailed rat -----------cag
B D          Rabbit cta----catacag
B D           Pika tta----catatag
B D            Pig ata----tatacta
B D          Alpaca cta----catacaa
        Bactrian camel cta----catacaa
B D          Dolphin cta----cataaaa
         Killer whale cta----cataaaa
       Tibetan antelope tta----catacaa
B D            Cow tta----catacaa
B D           Sheep tta----aatacaa
        Domestic goat tta----catacaa
B D           Horse ctc----catgcag
B D     White rhinoceros cta----catacag
B D            Cat cta----tatgtag
B D            Dog cta----catatag
B D          Ferret  ctg----catgtag
B D           Panda cta----catagac
        Pacific walrus cta----catatag
         Weddell seal cta----catatag
       Black flying-fox cta----catagag
B D          Megabat cta----tatagag
        Big brown bat cta----catatag
     David's myotis (bat) cta----catacag
B D         Microbat cta----catacag
B D         Hedgehog aaa----catgcag
B D           Shrew ctt----caaacta
       Star-nosed mole cta----cacacag
B D         Elephant cta----catacag
     Cape elephant shrew ctgagataatgtag
B D          Manatee cta----catacag
       Cape golden mole cta----tatacag
           Aardvark cta----tgcacag
B D         Armadillo cta----cctacag
        Prairie vole --------------
       Golden hamster ==============
B D        Coelacanth ==============
B D          Turkey ==============
B D          Chicken ==============
 D       Mallard duck ==============
     Tibetan ground jay ==============
B D        Zebra finch ==============
 D  White-throated sparrow ==============
B D      Tasmanian devil ==============
 D      Painted turtle ==============
 D      Green seaturtle ==============
B D    American alligator ==============
 D       Scarlet macaw ==============
B D        Budgerigar ==============
B D          Opossum ==============
 D        Rock pigeon ==============
 D    Collared flycatcher ==============
B D    Medium ground finch ==============
B D          Lizard ==============
 D     Peregrine falcon ==============
 D       Saker falcon ==============
 D          Parrot ==============
B D          Wallaby ==============
B D      Chinese hamster ==============
B D          Tenrec ==============
 D Chinese softshell turtle ==============

Inserts between block 19 and 20 in window
      Cape golden mole 406bp
          Aardvark 28bp

Alignment block 20 of 520 in window, 59239158 - 59239188, 31 bps 
B D           Human gttacat--a------aaat---agcatgttgacacagctaa
B D           Chimp gttacat--a------aaat---agcatgttgacacagctaa
B D          Gorilla gttacat--a------aaat---agcatgttggcacagctaa
B D         Orangutan gttacat--a------taat---agcatgttggcacagctaa
B D          Gibbon gttacat--c------taac---agcatgttggcacagctaa
B D          Rhesus gttacat--a------aaat---agcatgttggcacagctaa
B D    Crab-eating macaque gttacat--a------aaat---agcatgttggcacagctaa
B D          Baboon gttacat--a------taat---agcatgttggcacagctaa
B D       Green monkey gttacat--a------taat---agcatgttggcacagctaa
B D         Marmoset gttacgt--a------taat---agcatgtaggcacagctaa
B D      Squirrel monkey gttatat--a------taat---agtgtgtaggcacagctaa
B D         Bushbaby ------------------------gcatgtgagcacagttaa
      Chinese tree shrew gttatat--a------tagt---agcatgtgggcacagctaa
B D         Squirrel gttttat--a------tagt---agcatgtgggcacagctaa
    Lesser Egyptian jerboa gttttca--t------cagt---agcatgtcggcacagctaa
         Prairie vole -----------------------tacatacagacacagctaa
B D           Mouse -----------------------tgcatacaggcacggttaa
B D            Rat -----------------------tgcatacaagcacagctaa
B D      Naked mole-rat actttat--a------caat---agcatgtgggcacagttaa
B D        Guinea pig gctttct--a------cacc---agcatagggg--cagttaa
          Chinchilla gctttat--t------taat---actgtgtgggcacagttaa
       Brush-tailed rat gttttac--a------taat---agcatgtgggcacagttaa
B D          Rabbit gttttat--g------tggt---agcatgtgggtatagctaa
B D           Pika gtttgat--g------cagtctgagcatgtgggtacagctaa
B D            Pig gttatat--a------gagt---agcctgtgggcacagctaa
B D          Alpaca agtacac--a------gact---agcctgtgagcatagctaa
        Bactrian camel agtacac--a------gact---agcctgtgagcatagctaa
B D          Dolphin gttatac--a------gagt---agcctgtgggcacagctaa
         Killer whale gttatac--a------gagt---agcctgtgggcacagctaa
       Tibetan antelope ggtatat--g------gaac---agcctttgggcacagctaa
B D            Cow ggtatat--a------gaac---aggctttgggcacagctaa
B D           Sheep ggtatat--g------gaac---agcctttgggcacagctaa
        Domestic goat ggtatat--g------gaac---agcctttgggcacagctaa
B D           Horse gttatat--a------gagt---aattgttaggcacagctaa
B D     White rhinoceros gttatat--a------gagc---aactgttgggcacaactaa
B D            Cat gttatat--a------gagt---ggcatgtgggcacggctaa
B D            Dog attatac--a------gaga---aac--gtgggcacagctaa
B D          Ferret  gttatat--g------gagt---agca-gtgggcacagctaa
B D           Panda gttctat--a------gagt---agcatgtgggcacagcaaa
        Pacific walrus gttatat--a------gagt---agcacatgggcacagctaa
         Weddell seal gttatat--a------gagt---agcacgtgggcatagctaa
       Black flying-fox gttatat--a------gagc---agcatgtgggcacaattca
B D          Megabat gttatat--a------gagc---agcatgtgggcacaattca
        Big brown bat tttatat--a------gagc-----------tgtacacctaa
     David's myotis (bat) tttatat--a------gagc-----------tgcacgcctaa
B D         Microbat tttatat--a------gagc-----------tgcacgcctaa
B D         Hedgehog gttatag--a------gagt---agcctggggaaatagataa
B D           Shrew tttatac--a------gaga---agcatgtggcacag-ccaa
       Star-nosed mole gttatat--atttatggaga---ttcacattgaagggactgg
B D         Elephant gttatat--a------gagt---agcacatgggtacagctaa
     Cape elephant shrew tcagcat--g------tagt---ataatgtagggatctctat
B D          Manatee gttatat--a------gagt---agcacgtgggcacagctaa
       Cape golden mole gttatat--a------gagt---agcatgtgggtactgtaat
           Aardvark gctatataga------gagt---agcatgtgagagcagctct
B D         Armadillo gtaagct--a------tagt---agcaagtgggtacagctaa
       Golden hamster ==========================================
B D        Coelacanth ==========================================
B D          Turkey ==========================================
B D          Chicken ==========================================
 D       Mallard duck ==========================================
     Tibetan ground jay ==========================================
B D        Zebra finch ==========================================
 D  White-throated sparrow ==========================================
B D      Tasmanian devil ==========================================
 D      Painted turtle ==========================================
 D      Green seaturtle ==========================================
B D    American alligator ==========================================
 D       Scarlet macaw ==========================================
B D        Budgerigar ==========================================
B D          Opossum ==========================================
 D        Rock pigeon ==========================================
 D    Collared flycatcher ==========================================
B D    Medium ground finch ==========================================
B D          Lizard ==========================================
 D     Peregrine falcon ==========================================
 D       Saker falcon ==========================================
 D          Parrot ==========================================
B D          Wallaby ==========================================
B D      Chinese hamster ==========================================
B D          Tenrec ==========================================
 D Chinese softshell turtle ==========================================

Inserts between block 20 and 21 in window
B D         Elephant 1845bp
     Cape elephant shrew 3bp

Alignment block 21 of 520 in window, 59239189 - 59239200, 12 bps 
B D           Human attaca-gtca-t----t
B D           Chimp attaca-gtca-t----t
B D          Gorilla attaca-gtca-t----t
B D         Orangutan attaca-gtca-t----t
B D          Gibbon attaca-gtca-t----t
B D          Rhesus attata-gtca-t----t
B D    Crab-eating macaque attata-gtca-t----t
B D          Baboon attata-gtca-t----t
B D       Green monkey attaca-gtca-t----t
B D         Marmoset attaca-gtca-t----t
B D      Squirrel monkey attaca-gtca-t----t
B D         Bushbaby attaca-gtgg-t----t
      Chinese tree shrew attaca-gtca-t----t
B D         Squirrel atcaca-ggct-g----t
    Lesser Egyptian jerboa gtcatt-ctca-t----t
         Prairie vole gccgca-gtca-t----t
B D           Mouse gccact-gtca-t----g
B D            Rat gccact-gtca-tgcaag
B D      Naked mole-rat gt--ca-ggca-c----t
B D        Guinea pig gt--ta-gaca-t----t
          Chinchilla gtcaca-ggca-t----t
       Brush-tailed rat gtcaca-tatg-t----t
B D          Rabbit atcact-gtcg-t----t
B D           Pika atcatt-gttg-g----t
B D            Pig atcaca-atca-t----t
B D          Alpaca atcaca-gtct-t----t
        Bactrian camel atcaca-gtct-t----t
B D          Dolphin atcaca-gtca-t----t
         Killer whale atcaca-gtca-t----t
       Tibetan antelope atcaca-gtcc-t----t
B D            Cow atcaca-atct-t----t
B D           Sheep atcaca-gtcc-t----t
        Domestic goat atcaca-gtcc-t----t
B D           Horse atcacc-atca-c----t
B D     White rhinoceros atcacc-atca-t----t
B D            Cat atcacaggtca-t----t
B D            Dog atcaca-gtca-t----t
B D          Ferret  gtcaca-gtca-t----t
B D           Panda atcaca-gtca-t----t
        Pacific walrus atcaca-gtca-t----t
         Weddell seal atcaca-gtca-t----t
       Black flying-fox gtcaca-gtca-t----t
B D          Megabat gtcaca-gtca-t----t
        Big brown bat atcaca-gtca-t----t
     David's myotis (bat) atcaca-gtca-t----t
B D         Microbat atcaca-gtca-t----t
B D         Hedgehog ttcatt-cata-t----t
B D           Shrew atcacc-atca-t----t
       Star-nosed mole attatc-aaca-------
B D         Elephant ---acg-gtca-t----t
     Cape elephant shrew ---atg-gtag-t----t
B D          Manatee atcata-gtca-t----t
       Cape golden mole accaca-gtcatt----t
B D          Tenrec attgta-atca-t----t
           Aardvark atcata-gtta-t----t
B D         Armadillo -------atca-t----t
       Golden hamster ==================
B D        Coelacanth ==================
B D          Turkey ==================
B D          Chicken ==================
 D       Mallard duck ==================
     Tibetan ground jay ==================
B D        Zebra finch ==================
 D  White-throated sparrow ==================
B D      Tasmanian devil ==================
 D      Painted turtle ==================
 D      Green seaturtle ==================
B D    American alligator ==================
 D       Scarlet macaw ==================
B D        Budgerigar ==================
B D          Opossum ==================
 D        Rock pigeon ==================
 D    Collared flycatcher ==================
B D    Medium ground finch ==================
B D          Lizard ==================
 D     Peregrine falcon ==================
 D       Saker falcon ==================
 D          Parrot ==================
B D          Wallaby ==================
B D      Chinese hamster ==================
 D Chinese softshell turtle ==================

Inserts between block 21 and 22 in window
B D         Elephant 3bp
     Cape elephant shrew 3bp
B D         Manatee 1833bp
      Cape golden mole 3bp
B D          Tenrec 3bp
          Aardvark 3bp

Alignment block 22 of 520 in window, 59239201 - 59239214, 14 bps 
B D           Human gaaagggcag---gg---cg
B D           Chimp gaaagggcag---gg---cg
B D          Gorilla gaaagggcag---gg---cg
B D         Orangutan gaaagggcag---gg---cg
B D          Gibbon gaaagggcag---gg---cg
B D          Rhesus gaaagggcag---gg---cg
B D    Crab-eating macaque gaaagggcag---gg---cg
B D          Baboon gaaagggcag---gg---cg
B D       Green monkey gaaagggcag---gg---cg
B D         Marmoset gaaa-ggcag---gg---ca
B D      Squirrel monkey gaaa-ggcag---ga---ca
B D         Bushbaby gaaagggcag---gg---tc
      Chinese tree shrew gaaaggacag---gg---tc
B D         Squirrel gaaagggcag---gg---tc
    Lesser Egyptian jerboa gagatggcag---ag---tc
         Prairie vole gttagggcagtaagg---tc
B D           Mouse gggaaggcgataagg---tc
B D            Rat gggagggcagtaggg---ac
B D      Naked mole-rat gaaaaggcaa---ga---tc
B D        Guinea pig gaaagggcaa---gg---tc
          Chinchilla gaaagggcga---ta---tc
       Brush-tailed rat gaaagggcaa---ag---tc
B D          Rabbit ga-agggcag---gg---tc
B D           Pika ga-aggacag---ga---tc
B D            Pig ggaaggacag---ga---tc
B D          Alpaca ggaagggcag---gg---tt
        Bactrian camel ggaagcacag---gg---tt
B D          Dolphin ggaagggcag---gg---tt
         Killer whale ggaagggcag---gt---tt
       Tibetan antelope ggaagggcaa---tg---tt
B D            Cow ggaagggcag---tg---tt
B D           Sheep cgaagggcag---tg---tt
        Domestic goat ggaagggcag---tg---tt
B D           Horse gaaagggcag---ct---tc
B D     White rhinoceros gaaagggcaa---gc---tc
B D            Cat ggaaggacag---ggtcatc
B D            Dog ggaaggacag---tt---tc
B D          Ferret  gggaagacag---gt---tc
B D           Panda gggaggaaaa---gt---tt
        Pacific walrus ggaaagacag---gt---tc
         Weddell seal ggaaggacag---gt---tc
       Black flying-fox ggaaaggtag---gg---gc
B D          Megabat ggaaaggtag---gg---gc
        Big brown bat ggaaggagag---ag---tc
     David's myotis (bat) ggaaggggag---ag---tc
B D         Microbat ggaaggggag---ag---tc
B D         Hedgehog gaaagagcag---gg---t-
B D           Shrew ggaagggtag----------
B D         Elephant gaaaggggag---gg---tc
     Cape elephant shrew taaaggtg-g---gg---tc
B D          Manatee gaaagcggag---gg---tc
       Cape golden mole gaaagacgaa---gg---tc
B D          Tenrec gaaagaggag---gg---cc
           Aardvark gaaaggggag---gg---tc
B D         Armadillo -gaaagggag---gg---tc
       Golden hamster ====================
B D        Coelacanth ====================
B D          Turkey ====================
B D          Chicken ====================
 D       Mallard duck ====================
     Tibetan ground jay ====================
B D        Zebra finch ====================
 D  White-throated sparrow ====================
B D      Tasmanian devil ====================
 D      Painted turtle ====================
 D      Green seaturtle ====================
B D    American alligator ====================
 D       Scarlet macaw ====================
B D        Budgerigar ====================
B D          Opossum ====================
 D        Rock pigeon ====================
 D    Collared flycatcher ====================
B D    Medium ground finch ====================
B D          Lizard ====================
 D     Peregrine falcon ====================
 D       Saker falcon ====================
 D          Parrot ====================
B D          Wallaby ====================
B D      Chinese hamster ====================
 D Chinese softshell turtle ====================
       Star-nosed mole --------------------

Inserts between block 22 and 23 in window
B D        Armadillo 2758bp

Alignment block 23 of 520 in window, 59239215 - 59239250, 36 bps 
B D           Human accaatagagttgcttaaattcact----gggatagg-tca
B D           Chimp accaatagagttgcttaaattcact----gggatagg-tca
B D          Gorilla accaatagagttgcttaaattcact----gggatagg-tca
B D         Orangutan accaatagagttgcttaaattcact----gggatagg-tca
B D          Gibbon accaacagagttgctcaaattcact----gggatagg-tca
B D          Rhesus accaacagagttgcttaaattcact----gggatggg-tca
B D    Crab-eating macaque accaacagagttgcttaaattcact----gggatggg-tca
B D          Baboon accaacagagttgcttaaattcact----gggatggg-tca
B D       Green monkey accaacagagttgcttaaattcact----gggatagg-tca
B D         Marmoset accaacagagttgcttaaattccct----aggat-ga-tca
B D      Squirrel monkey accaacaaagttgcttaaattccct----gggat-gg-tca
B D         Bushbaby accaac--agctgtttcaatttgct----ggaatgga-tca
      Chinese tree shrew accaacagaattgcttaaattcact----ggaatgaa-tca
B D         Squirrel accagtacagttggttaaattcatg----tgcatggaatta
    Lesser Egyptian jerboa attaacaaagtcaccataactcaca----ggagtggc-tta
         Prairie vole atcaacagagttg-tgtgg--------------tggg---a
B D           Mouse atcaacagagctgctgtga--------------tggg-tta
B D            Rat atcaacagagttgctgtga--------------tggg-cta
B D      Naked mole-rat accaacacagttgcttacatccatg----agaatgta-tta
B D        Guinea pig accaacagagctgcttaactttgtg----agaatgca-tta
          Chinchilla accaacagagctgtttaactttgcg----agaatgga-taa
       Brush-tailed rat actaacagagctgcttaacttcttg----agaatgga-tga
B D          Rabbit tc---tagagttgcttaagttcact----gaaatg-a-tca
B D           Pika ac---cagaattactgaagttcaat----agcatg-a-tca
B D            Pig accaacagagttgcttaaattcac---------cata-tct
B D          Alpaca accaacagagttccttaaattcact----ggggtgga-tca
        Bactrian camel accaacagagttgcttaaattcact----ggggtgga-tca
B D          Dolphin accaacagagttgcttaaattcact----gaggtgga-tca
         Killer whale accaacagagttgcttaaattcact----gaggtgga-tca
       Tibetan antelope atcaacagagccacttaaattcact----ggggtgga-tca
B D            Cow atcaacagagccacttaaattcact----ggggtgga-tca
B D           Sheep atcaacagagccacttaaattcacg----ggggtgga-tca
        Domestic goat atcaacagagccacttaaattcatg----ggggtgga-tca
B D           Horse accagcagagttacttaaattcact----ggagtgga-tc-
B D     White rhinoceros accagcagagttgcttaaattgcct----ggagtgga-tc-
B D            Cat accaccagagtcgtttaaattcact----ggggtgga-tca
B D            Dog accacccgagttgtttaaattcact--gaagggtaaa-tca
B D          Ferret  atcaccagagctgtttaaattcatt--gggcggtgga-tca
B D           Panda accaccagagttgtttaaattcattggggggggtgaa-tca
        Pacific walrus accaccagaaatgtttaaattcctt--ggggggtgga-tca
         Weddell seal accaccagaaatgtttaaattcatt--ggggggtgga-tca
       Black flying-fox -ccaacagaattgcttaaatccact----gtgatgag-tcc
B D          Megabat -ccaacagaattgcttaaatccact----gtgatgag-tcc
        Big brown bat -ccaacag---tgtttaaatccact----gagataaa-ttg
     David's myotis (bat) -ccaacag---tgtttaaacccgct----gaggtaaa-tta
B D         Microbat -ccaacag---tgtttaaacccact----gaggtaaa-tta
B D         Hedgehog --------cactgacagagttgttt----aagtttgt-t--
B D           Shrew --------aattgcttgcattcact----agggtgca-tca
       Star-nosed mole --------aagtggcttaatccact----aaattgga-tc-
B D         Elephant accaacagaattgcttaaattcact----ggggtgga-tca
     Cape elephant shrew tccaagagcattgtttaaactcatt----aatgtgta-tca
B D          Manatee accaacagagttgcgtaaattcact----ggagtaga-tca
       Cape golden mole accaacagcattacttaaattcact----tgggtgga-tca
B D          Tenrec accaactacattgtttgaatccact-------ataga-cca
           Aardvark accaacagtgttgcttaaattcact----gaggttaa-tca
       Golden hamster =========================================
B D        Coelacanth =========================================
B D          Turkey =========================================
B D          Chicken =========================================
 D       Mallard duck =========================================
     Tibetan ground jay =========================================
B D        Zebra finch =========================================
 D  White-throated sparrow =========================================
B D      Tasmanian devil =========================================
 D      Painted turtle =========================================
 D      Green seaturtle =========================================
B D    American alligator =========================================
 D       Scarlet macaw =========================================
B D        Budgerigar =========================================
B D          Opossum =========================================
 D        Rock pigeon =========================================
 D    Collared flycatcher =========================================
B D    Medium ground finch =========================================
B D          Lizard =========================================
 D     Peregrine falcon =========================================
 D       Saker falcon =========================================
 D          Parrot =========================================
B D          Wallaby =========================================
B D      Chinese hamster =========================================
 D Chinese softshell turtle =========================================
B D         Armadillo =========================================

Alignment block 24 of 520 in window, 59239251 - 59239292, 42 bps 
B D           Human aaaag---gctttattttcctg--atctgc-----catagcttc-cacacaat
B D           Chimp gaaag---gctttattttcctg--atctgc-----catagcttc-cacacaat
B D          Gorilla gaaag---gctttattttcctg--atctgc-----catagcttc-cacacaat
B D         Orangutan gaaag---gctttattttcctg--atctgc-----catagcttc-catacaaa
B D          Gibbon gaaag---gctttattttcctg--atctgc-----catagcttc-cacacaat
B D          Rhesus gaaag---gctttattttcctg--atctgc-----cacagcttc-cacgtaat
B D    Crab-eating macaque gaaag---gctttattttcctg--atctgc-----cacagcttc-cacgtaat
B D          Baboon gaaag---gctttattttcctg--atctgc-----cacagcttc-cacataat
B D       Green monkey gaaag---gcttt-ttttcctg--atctgc-----cacagcttc-cacataat
B D         Marmoset gaaag---cctttattttcctg--atctgc-----cacaacttc-cacacaat
B D      Squirrel monkey gaaag---gctttattttcctg--atctgc-----cacagctcc-cacataat
B D         Bushbaby aagag---gctttattttcttg--acgtgc-----aacagactc-cacacaat
      Chinese tree shrew gaaaa---gggttattttcttg--atcttc-----aacagcctt-aacacagc
B D         Squirrel taggg---gctttgttttctag--ttttgc-----aacaacctt-gacacaac
    Lesser Egyptian jerboa gagg----gggatattttcttatttt----------------------tcaat
         Prairie vole ggggatttgttttattgtgtta--ta----------------------acagc
B D           Mouse gagga---gatgtattttctta--ta----------------------acaac
B D            Rat gagga---gatgaactttctta--ta----------------------acaac
B D      Naked mole-rat cagag---tccttatcttcttg--ctttgc-----aacaactttaaatgcatc
B D        Guinea pig caggg---cctttaactttttg--ttttgc-----aacaaccct-aatacaac
          Chinchilla cagag---gctttatcttcttg--ttttgc-----aaacacctt-aatacaac
       Brush-tailed rat cagag---gctttctctttttg--ttttgc-----aacaacctt-attataac
B D          Rabbit c-------ttttttttttcttg--atctgc-----aacagtctc-agtaaaac
B D           Pika c-----------ttttcccttg--atctgc-----aacaacttc-agtgcagc
B D            Pig gagag---gctttatcttctca--atctgtatcaacacaatctt-gacaccac
B D          Alpaca gagag---gctttattttcttg--atctgtatcaacacaatctc-aacacaac
        Bactrian camel gagag---gctttattttcttg--atctgtatcaacacaatctc-aacacaac
B D          Dolphin gagag---gctttattttcttg--atctgttacagcacaacctc-aacacaac
         Killer whale gagag---gctttattttcttg--atctgttacagcacaacctc-aacataac
       Tibetan antelope gagac---attttatttttctg--atctatatcaatatattctc-aacacaac
B D            Cow gagat---gttttatttttctg--atctatatcaatataatctc-aacacaac
B D           Sheep gagac---gttttatttttctg--atctatatcaatatattctc-aacacaac
        Domestic goat gagac---gttttatttttctg--atctatatcaatatattctc-aacacaac
B D           Horse -agag---gctttattttcctg--atctgtgtcaacacaatctc-gacacaac
B D     White rhinoceros -agag---gctttattttctt---atctacatcaacaaaatcgc-aacacaac
B D            Cat gagag---gctttattttcttc--atctgcatcaacacaatccc-aacacaac
B D            Dog aagag---gctttattttcttc--atctggatcaacacaaatcc-aacacaac
B D          Ferret  gagag---cctttatgttcttc--atctgcatcaacagaatccc-aatacaac
B D           Panda gagag---gctttattttcttc--atctgcatcaacacaatctc-aatacaac
        Pacific walrus gagag---gctttattttcttc--atctgcatcaacacaatccc-aatacaac
         Weddell seal gagag---gctttattttcttc--atctgcatcaacacaatccc-aatacaac
       Black flying-fox gagag---gctttatcttcttg--atatgcatcaacacaatctc-gacccaac
B D          Megabat gagag---gctttatcttcttg--atatgcatcaacacaatctc-gacccaac
        Big brown bat gagag---gctttatatttttg--agctgtatcaatacaatctc-agcacaac
     David's myotis (bat) gagag---gctttatcttcttg--agctgtatcaatacaatctc-agcgcaac
B D         Microbat gagag---gctttatcttcttg--agctgtatcaatacaatctc-agcacaac
B D         Hedgehog ---gg---gcttgattttcttg--atctacactaacataacagc-aatacaac
B D           Shrew taaag---tctttgttttcttt--acctgagtcagtactgcctg-aatacaat
       Star-nosed mole ---ag---gctttattttgccg--atctgattcaacagaacctg-aacataac
B D         Elephant gagag---gctttattttcttg--atctga-----aacaacctc-aatacaac
     Cape elephant shrew gaaag---attttattttcttg--gactgc-----aacaacttc-aacccaac
B D          Manatee gagag---gctttattttcttg--atctgc-----aacaacctc-aatacaac
       Cape golden mole gagag---gccttattttctta--atctgc-----aacattctc-agcacaac
B D          Tenrec gagag---actgtatggtcttg--accttt-----aacagctcc-ag------
           Aardvark gagag---gctttgttttctcg--gtttgc-----aacaacctc-aacacaac
B D        Budgerigar aaaac---gtttgatgttccaa--accccc-----catagcctc-catatgat
       Golden hamster =====================================================
B D        Coelacanth =====================================================
B D          Turkey =====================================================
B D          Chicken =====================================================
 D       Mallard duck =====================================================
     Tibetan ground jay =====================================================
B D        Zebra finch =====================================================
 D  White-throated sparrow =====================================================
B D      Tasmanian devil =====================================================
 D      Painted turtle =====================================================
 D      Green seaturtle =====================================================
B D    American alligator =====================================================
 D       Scarlet macaw =====================================================
B D          Opossum =====================================================
 D        Rock pigeon =====================================================
 D    Collared flycatcher =====================================================
B D    Medium ground finch =====================================================
B D          Lizard =====================================================
 D     Peregrine falcon =====================================================
 D       Saker falcon =====================================================
 D          Parrot =====================================================
B D          Wallaby =====================================================
B D      Chinese hamster =====================================================
 D Chinese softshell turtle =====================================================
B D         Armadillo =====================================================

Inserts between block 24 and 25 in window
B D        Budgerigar 1571bp

Alignment block 25 of 520 in window, 59239293 - 59239378, 86 bps 
B D           Human tttca----g-aag--gaaaaacaagcaaata----atgt-aagaaca----------------------
B D           Chimp tttca----g-aag--gaaaaacaagcaaata----atgt-aagaaca----------------------
B D          Gorilla tttca----g-aag--gaaaaacaagcaaata----atgt-aagaaca----------------------
B D         Orangutan tttca----g-aag--gaaaaacaagcgaata----atgt-aagaaca----------------------
B D          Gibbon tttca----g-aag--gaaaaacaggcaaata----atgt-aagaaca----------------------
B D          Rhesus tttca----g-aag--gaaaaacaagctaata----atgt-aagaaca----------------------
B D    Crab-eating macaque tttca----g-aag--gaaaaacaagctaata----atgt-aagaaca----------------------
B D          Baboon tttca----g-aag--gaaaaacaagcgaata----atgt-aagaaca----------------------
B D       Green monkey tttca----g-aag--gaaaaacaagtgaata----atgt-aagaaca----------------------
B D         Marmoset tttca----g-gag--gaaaaacaaggaagta----atgt-aagagca----------------------
B D      Squirrel monkey tttca----g-gag--gaaaaccaagcaagta----atgt-aagaaca----------------------
B D         Bushbaby cttca----g-gag--gaaaaacaag------------gt-aagagcg----------------------
      Chinese tree shrew cttca----g-aag--aaaaaacaagcaaaca----atgc-tagacta----------------------
B D         Squirrel cttca----g-aagaaaaaaaataagcaaatg----atga-aagaaca----------------------
    Lesser Egyptian jerboa atccaaggga-aaa--aagaaataagcaaatg----atgt-aagaagag---------------------
         Prairie vole attca----g-aat--aaaacataagcatatg----atg--aaggata----------------------
B D           Mouse attca----g-aat--aaaatataagaaatga----atgtaaaaaatac---------------------
B D            Rat attca----g-aag--aaaatataagcaaata----atgt-aaaaatac---------------------
B D      Naked mole-rat cttca----g-aag--aaaaatcaaacaaatg----atgt-aagaaaa----------------------
B D        Guinea pig cttca----g-aag--aaaaatcaagccaaca----atgt-aagagca----------------------
          Chinchilla cttca----gaaag--aaaaatcaggcaaact----atgt-aagaaca----------------------
       Brush-tailed rat cttca----g-aag--aaaaatcaggcaaatg----atgt-aagaaca----------------------
B D          Rabbit ctttg----g-aag--gaaaaataagcaaaga----atat-aagaaca----------------------
B D           Pika ctttg----g-aag--gaaaaataagcaaacc----atgt-aagaaca----------------------
B D            Pig cctca----g-aaa--gcgaaacaatgtaa-g----atgt-aagaata----------------------
B D          Alpaca cctca----g-aaa--gcaaaacaatgtaa-g----atgt-aagaatg----------------------
        Bactrian camel cctca----g-aaa--gcaaaacaatgtaa-a----atgt-aagaatg----------------------
B D          Dolphin cctca----g-aaa--acaaaacaatgcaa-g----atgt-aagaata----------------------
         Killer whale cctca----g-aaa--acaaaacaatgcaa-g----atgt-aagaata----------------------
       Tibetan antelope tctca----g-aag--gcaaaacaatgtaa-g----atgt-aagaatc----------------------
B D            Cow tctca----g-aag--gcaaaacaatgtaa-g----atgt-aagaatt----------------------
B D           Sheep tctca----g-aag--gcaaaacaatgtaa-g----atgt-aagaatc----------------------
        Domestic goat tctca----g-aag--gcaaaacaatgtaa-g----atgt-aagaatt----------------------
B D           Horse cctca----g-aag--gaaaaatagtgcaa-g----atgt-aagagta----------------------
B D     White rhinoceros cctca----g-tat--gaaaaacaatgtaa-g----gtgt-aagaata----------------------
B D            Cat cctca----g-aag--gaaaaacaatgtga-g----atgt-aagatta----------------------
B D            Dog cctta----g-aag--gaaaaacaatgtaa-g----atgt-aagaata----------------------
B D          Ferret  cctta----g-aag--gaaaaacaatgtaa-t----atgt-aagaata----------------------
B D           Panda cc----------------aaaacaatgtaa-g----atgt-aagacta----------------------
        Pacific walrus cctca----g-aag--gaaaaacaatgtaa-g----atgt-aagaata----------------------
         Weddell seal cctca----g-aag--gaaaaacaatgtaa-g----atgc-aagaata----------------------
       Black flying-fox cctca----g---g--gaaaagaaatgtaa-g----atgt-aggaata----------------------
B D          Megabat cctca----g---g--gaaaagaaatgtaa-g----atgt-aggaata----------------------
        Big brown bat cctca----g-aag--gaaaaacaaagtaa-g----atgt-aagaatg----------------------
     David's myotis (bat) cctca----g-aag--gaaaaacaatgtaa-g----a---------------------------------
B D         Microbat cctcg----g-aag--gaaaaacaatgtaa-g----atgt-aagaatg----------------------
B D         Hedgehog tctca----g-aag--gaattcaaacataa-g----atgg-aagaata----------------------
B D           Shrew cctca----g-aag--aaaaaatgatgtaa-ataatatgt-aaaaata----------------------
       Star-nosed mole cctcc----g-aag--gacaaacaatgtca-g----atgt-aagaata----------------------
B D         Elephant cctca----g-aag--gaaaaacaggcaaaca----atat-aagaaca----------------------
     Cape elephant shrew cctca----g-aaa--gaaaatcaggtaaatc----atat-aaaagca----------------------
B D          Manatee cctca----g-aag--gaaaaacaggcaaata----atgt-aagaaca----------------------
       Cape golden mole cctca----g-aaa--caaaatcaaacaaaca----atgg-aaggagt----------------------
B D          Tenrec ------------ga--ggaaaacggacaaaca----atgt-aggaggtggcttcacaaagtttgtagaaa
           Aardvark cctca----g-aag--aaaaaacaggcacaca----atgt-aaaaaca----------------------
       Golden hamster ======================================================================
B D        Coelacanth ======================================================================
B D          Turkey ======================================================================
B D          Chicken ======================================================================
 D       Mallard duck ======================================================================
     Tibetan ground jay ======================================================================
B D        Zebra finch ======================================================================
 D  White-throated sparrow ======================================================================
B D      Tasmanian devil ======================================================================
 D      Painted turtle ======================================================================
 D      Green seaturtle ======================================================================
B D    American alligator ======================================================================
 D       Scarlet macaw ======================================================================
B D        Budgerigar ======================================================================
B D          Opossum ======================================================================
 D        Rock pigeon ======================================================================
 D    Collared flycatcher ======================================================================
B D    Medium ground finch ======================================================================
B D          Lizard ======================================================================
 D     Peregrine falcon ======================================================================
 D       Saker falcon ======================================================================
 D          Parrot ======================================================================
B D          Wallaby ======================================================================
B D      Chinese hamster ======================================================================
 D Chinese softshell turtle ======================================================================
B D         Armadillo ======================================================================

            Human -----------------------------------------------------tttcaa-aaggattcag
            Chimp -----------------------------------------------------tttcaa-aaggattcag
           Gorilla -----------------------------------------------------tttcaa-aaggattcag
          Orangutan -----------------------------------------------------tttcaa-aagaattcag
            Gibbon ------------------------------------------------------ttcaa-aagggttcag
            Rhesus -----------------------------------------------------tttcaa-aaggattcag
     Crab-eating macaque -----------------------------------------------------tttcaa-aaggattcag
            Baboon -----------------------------------------------------tttcaa-aaggattcag
         Green monkey -----------------------------------------------------tttcaa-aaggattcgg
           Marmoset -----------------------------------------------------tttcaa-aaggattcag
       Squirrel monkey -----------------------------------------------------tttc----aggattcac
           Bushbaby -----------------------------------------------------tgtcgg-aaggactcag
      Chinese tree shrew -----------------------------------------------------tgtcaa-aaagattcat
           Squirrel -----------------------------------------------------tgtaaa-aagatttgag
    Lesser Egyptian jerboa -----------------------------------------------------ttttaa-gtgactcaaa
         Prairie vole -------------------------------------------------------------------cag
            Mouse -----------------------------------------------------ttttaa-atgatttcag
             Rat -----------------------------------------------------ttttaa-ac-agttcag
        Naked mole-rat -----------------------------------------------------cattaa-acggattcag
          Guinea pig -----------------------------------------------------tcttaa-aaggattcaa
          Chinchilla -----------------------------------------------------tcttaa-acggattcag
       Brush-tailed rat -----------------------------------------------------tctcta-aaagattcag
            Rabbit -----------------------------------------------------tgtcaa-aaggatttag
             Pika -----------------------------------------------------tgtagc-aaggattcag
             Pig -----------------------------------------------------tatcaa-aaggattcga
            Alpaca -----------------------------------------------------tgtcaa-aaggattcaa
        Bactrian camel -----------------------------------------------------tgtcaa-aaggattcaa
           Dolphin -----------------------------------------------------cgtcaa-aaggattcaa
         Killer whale -----------------------------------------------------cgtcaa-aaggattcaa
       Tibetan antelope -----------------------------------------------------tgtcaa-agggattcaa
             Cow -----------------------------------------------------tgtcaa-agggattcaa
            Sheep -----------------------------------------------------tgtcaa-agggattcaa
        Domestic goat -----------------------------------------------------tgtcaa-agggattcaa
            Horse -----------------------------------------------------tgtcaa-aaggattcaa
       White rhinoceros -----------------------------------------------------tgtcaa-aaggattcaa
             Cat -----------------------------------------------------tgtcca-aaggattcaa
             Dog -----------------------------------------------------tgtcaa-aaggattcaa
           Ferret  -----------------------------------------------------tgtcaa-aaggattcaa
            Panda -----------------------------------------------------tgtcaa-aaggattcaa
        Pacific walrus -----------------------------------------------------tgacaa-aaggattcaa
         Weddell seal -----------------------------------------------------cgacaa-aaggattcaa
       Black flying-fox -----------------------------------------------------tgt----aagaatttaa
           Megabat -----------------------------------------------------tgt----aagaatttaa
        Big brown bat -----------------------------------------------------tgt----aagaattcaa
     David's myotis (bat) -----------------------------------------------------tgt----aagcattcaa
           Microbat -----------------------------------------------------tgt----aagcattcaa
           Hedgehog -----------------------------------------------------aataaa-taggattcaa
            Shrew -----------------------------------------------------tatcaagaaagattcaa
       Star-nosed mole -----------------------------------------------------tgtcaa-aaggactcaa
           Elephant -----------------------------------------------------tgtcaa-aaggaatcag
     Cape elephant shrew -----------------------------------------------------tattaa-aa--cattag
           Manatee -----------------------------------------------------tgtcaa-aagaaatcag
       Cape golden mole -----------------------------------------------------tatcag-aagaaatcag
            Tenrec attccattaattccttttttccatgaactttttgaagctgcctcataggtatataaaaa-aagaaaccaa
           Aardvark -----------------------------------------------------ttccaa-aagaaatcag
        Golden hamster ======================================================================
          Coelacanth ======================================================================
            Turkey ======================================================================
           Chicken ======================================================================
         Mallard duck ======================================================================
      Tibetan ground jay ======================================================================
         Zebra finch ======================================================================
    White-throated sparrow ======================================================================
       Tasmanian devil ======================================================================
        Painted turtle ======================================================================
       Green seaturtle ======================================================================
      American alligator ======================================================================
        Scarlet macaw ======================================================================
          Budgerigar ======================================================================
           Opossum ======================================================================
         Rock pigeon ======================================================================
     Collared flycatcher ======================================================================
     Medium ground finch ======================================================================
            Lizard ======================================================================
       Peregrine falcon ======================================================================
         Saker falcon ======================================================================
            Parrot ======================================================================
           Wallaby ======================================================================
       Chinese hamster ======================================================================
   Chinese softshell turtle ======================================================================
          Armadillo ======================================================================

            Human tgaccagc-ttgaaagga-----ttt--tcagtggccatgtc
            Chimp tggccagc-ttgaaagga-----ttt--tcagtggccatgtc
           Gorilla tggccagc-ttgaaagga-----ttt--tcagtggccatgtc
          Orangutan tggccagc-ttgaaagga-----ttt--tcagtggccacatc
            Gibbon tggccagc-ttgaaagaa-----ttt--tcagtggccacatc
            Rhesus tggccagc-ttgaaagga-----ttt--tcaatggccacatc
     Crab-eating macaque tggccagc-ttgaaagga-----ttt--tcaatggccacatc
            Baboon tggccagc-ttgaaagga-----ttt--tcaatggccacatc
         Green monkey tggccagc-ttgaaagga-----ttt--tcaatggccacatc
           Marmoset tggccagc-ttgaaaggg-----ttt--tcaatggccaagtt
       Squirrel monkey tggccagc-ttgaaaggg-----ttt--tcaatggccaagtc
           Bushbaby gagccaac-ttcaaagag-----ttt--ccaatggccaagtc
      Chinese tree shrew gagccaac-ttgaaaggg-----ttt--ccaatggccagaca
           Squirrel aagccaac-ttgaatggg-----ctt--ccaatggtcaactc
    Lesser Egyptian jerboa gggctaacatggaaaggc------tt--ctgatgggcaagct
         Prairie vole gagtcagc-ttgaaaggg------tt--ccagtggccaggtc
            Mouse gagtcaac-ttgaaaggg------tt--ctaatggccatgtc
             Rat gagtcaac-ttgaaaggg------tt--ctagtgcccatgtc
        Naked mole-rat aagccaac-tggaaaggg-----ctt--ccaatggccaagtc
          Guinea pig aagccaac-ttgaaagag-----ttt--ccagtggccaagtc
          Chinchilla aagccaac-ttgaaaggg-----ctt--ccagtggctaattc
       Brush-tailed rat aagccaac-ttgaaaggg-----ctg--ccaatggccaagtc
            Rabbit aagtcagt-ttgaaaagg-----ctt--ccaatggccaagtc
             Pika gagtcaac-ttgaaaagg-----ctt--ccatttgccaagtc
             Pig gagtcacc-ttgaaaggg-----ctc--ttgatggtcaagtc
            Alpaca gag---------------------------------caaatc
        Bactrian camel gagctaac-ttgaaaggg-----ctc--cagatgcccaaatc
           Dolphin gagacaac-ttgaaatgg-----ctc--cagatggccaagtc
         Killer whale gagacaac-ttgaaatgg-----ctc--cagatggccaagtc
       Tibetan antelope gagccaac-ttgaaatgg-----ctc--cagatggccaagtc
             Cow gagccaac-ttgaaatgg-----ctc--cagatggccaagtc
            Sheep gagccaac-ttgaaatgg-----ctc--cagatggccaagtc
        Domestic goat aagcc-ac-ttcaaatgg-----ctc--cagatggccaagtc
            Horse gagccaac-tcgaaaagg-----ctc--ccaatggccaagtc
       White rhinoceros gagccaac-ttgaaaggg-----ctc--ccaatggccaagtc
             Cat gagccaac-ttgagaacactgttctc--ttgatagccaaggc
             Dog gagccaac-ttgaaagcactgtcctactttgatagcc-agtc
           Ferret  gagccaac-ttgaaagcactgccctc--ttgatagcc-agtc
            Panda gagccaac-ttgaaagcactgtccta--ttgatagcc-agtc
        Pacific walrus gagccaac-ttgaaagcactgtcctg--ttgatagcc-aatc
         Weddell seal gagccaac-ttgaaagcactatcctg--ttgatagcc-agtc
       Black flying-fox gagccaac-ttgaaaggg-----ctc--ctgatggccaagtc
           Megabat gagccaac-ttgaaaggg-----ctc--ctgatggccaagtc
        Big brown bat gagccaac-ttaaaaggg-----ctc--ctgatgaccaagtc
     David's myotis (bat) gagccaaa-ttgaaaggg-----ctc--ctgatgaccaagtc
           Microbat gggccaac-ttgaaaggg-----ctc--ctgatgaccaagtc
           Hedgehog gatacagc-ctgaaagaa-----ccc--ttgataaccaagtc
            Shrew gaaacaac-tttatagac-----ct---cagaggaccaagtc
       Star-nosed mole caaccaac-ctgaaaggg-----ctc--ccgatggccaaatt
           Elephant gaaccaac-ttaaaagga-----ctt--ccgatggacaaatc
     Cape elephant shrew atataaac-ataagagga-----ctt--ctgatggtcaagtg
           Manatee aaaccaac-ttaaaagga-----ctt--ctgatagccaagtc
       Cape golden mole gatccaac-ttaaaataa-----ctt--ctgatggtcaagtc
            Tenrec gaaccaaa-ttaaaagga-----cat--ctggtggcctagtc
           Aardvark gaaccaac-ttaaaagga-----ctc--ctgatggccgtgcc
        Golden hamster ==========================================
          Coelacanth ==========================================
            Turkey ==========================================
           Chicken ==========================================
         Mallard duck ==========================================
      Tibetan ground jay ==========================================
         Zebra finch ==========================================
    White-throated sparrow ==========================================
       Tasmanian devil ==========================================
        Painted turtle ==========================================
       Green seaturtle ==========================================
      American alligator ==========================================
        Scarlet macaw ==========================================
          Budgerigar ==========================================
           Opossum ==========================================
         Rock pigeon ==========================================
     Collared flycatcher ==========================================
     Medium ground finch ==========================================
            Lizard ==========================================
       Peregrine falcon ==========================================
         Saker falcon ==========================================
            Parrot ==========================================
           Wallaby ==========================================
       Chinese hamster ==========================================
   Chinese softshell turtle ==========================================
          Armadillo ==========================================

Inserts between block 25 and 26 in window
      Cape golden mole 8191bp

Alignment block 26 of 520 in window, 59239379 - 59239405, 27 bps 
B D           Human tagc-------gtaa-gttagctac-aaaa-tcgtga
B D           Chimp tagc-------gtaatgttagccac-aaaa-tcgtga
B D          Gorilla tagg-------gtaatgttagccac-aaaa-tcgtga
B D         Orangutan tagg-------gtaatgttagccac-aaaa-tcgtga
B D          Gibbon tagg-------gtaatgttagccac-aaaa-tcatga
B D          Rhesus tagg-------gtaatgttagccac-aaaa-tcgtga
B D    Crab-eating macaque tagg-------gtaatgttagccac-aaaa-tcgtga
B D          Baboon tagg-------gtaatgttagccac-aaaa-tcgtga
B D       Green monkey tagg-------gtaatgttagccac-aaaa-tcgtga
B D         Marmoset taga-------gtaatgttagccac-aaaa-tcatga
B D      Squirrel monkey tagg-------gtaatgttagccac-aaaa-tcgtga
B D         Bushbaby tgag-------ataacgttaaccat-aaaa-tagtgg
      Chinese tree shrew caggaggaccagccatgttagccac-aaaa-tagaga
B D         Squirrel taga-------ataatgttaaccat-aaat-taatga
    Lesser Egyptian jerboa tagg-------aaggtaatagccac-aaaa-tagtgg
         Prairie vole taaa-------agagtgttagccat-ggag-taatga
B D           Mouse taga-------atagggttagccac-cgag-cagtaa
B D            Rat taga-------ataatgttacccac-caag-tagtga
B D      Naked mole-rat tggg-------atattgttagccac-aaaa-tagtga
B D        Guinea pig tggg-------atattgttagccac-ataa-cagtga
          Chinchilla tggg-------aaactgttagccac-acaa-aagtga
       Brush-tailed rat tgag-------atattgttagccac-acag-cagtaa
B D          Rabbit tagg-------attactttatccat-aaaa-cagtga
B D           Pika tagg-------ataacgtgatccat-aaaa-tagtga
B D            Pig tagg-------atcatgttaaccgcaaaaa-cagtgg
B D          Alpaca ttga-------ataatgttagccac-aaaa-tagtga
        Bactrian camel ttga-------ataatgttagccac-aaaa-tagtga
B D          Dolphin tagg-------atgatgttagccac-aaaa-gagtga
         Killer whale tagg-------atgatgttagccac-aaaa-gagtga
       Tibetan antelope tggg-------ataatgttagccac-aaaa-tagtga
B D            Cow tggg-------ataatgttagccac-aaaa-tagtga
B D           Sheep tggg-------ataatgttagccac-aaaa-tagtga
        Domestic goat tggg-------ataatgttagccac-aaaa-tagtga
B D           Horse tagg-------ataatgttaaccac-aaaa-tagtaa
B D     White rhinoceros taga-------acaatgttaaccac-aaaa-tagtaa
B D            Cat tagg-------ataatattagccac-aaaa-cagtaa
B D            Dog taag-------ataatgttagccac-aaaa-tagtaa
B D          Ferret  tagg-------ataatgttagc---------------
B D           Panda tagg-------ataatgttagc---------------
        Pacific walrus tagg-------ataatgttagc---------------
         Weddell seal tagg-------ataatgttagc---------------
       Black flying-fox tggg-------ataacatcagctat--aaa-tagtaa
B D          Megabat tggg-------ataacatccgctat--aaa-tagtaa
        Big brown bat tagc-------ataacgttagccac---aa-tagtga
     David's myotis (bat) tagc-------ataaggttagccat---aa-tagttg
B D         Microbat tagc-------ataaggttagccac---aa-tagtga
B D         Hedgehog tagg-------ataatgttagctcc-aagg-tagtaa
B D           Shrew tagg-------at---attaaccac-aatg--aatga
       Star-nosed mole tagg-------accaagttagtcac-aagaataatga
B D         Elephant gagg-------ataaatttaattac-aaag-tagtga
     Cape elephant shrew tagg-------attattttcattac-aaaa-tagtgg
B D          Manatee tagg-------ataatttttgttac-aaag-tagtga
B D          Tenrec taag-------ataatgttaattac-aaaa-tagtaa
           Aardvark tagg-------ataatt----ttac-aaaa-cagtga
       Golden hamster =====================================
      Cape golden mole =====================================
B D        Coelacanth =====================================
B D          Turkey =====================================
B D          Chicken =====================================
 D       Mallard duck =====================================
     Tibetan ground jay =====================================
B D        Zebra finch =====================================
 D  White-throated sparrow =====================================
B D      Tasmanian devil =====================================
 D      Painted turtle =====================================
 D      Green seaturtle =====================================
B D    American alligator =====================================
 D       Scarlet macaw =====================================
B D        Budgerigar =====================================
B D          Opossum =====================================
 D        Rock pigeon =====================================
 D    Collared flycatcher =====================================
B D    Medium ground finch =====================================
B D          Lizard =====================================
 D     Peregrine falcon =====================================
 D       Saker falcon =====================================
 D          Parrot =====================================
B D          Wallaby =====================================
B D      Chinese hamster =====================================
 D Chinese softshell turtle =====================================
B D         Armadillo =====================================

Inserts between block 26 and 27 in window
      Brush-tailed rat 30bp

Alignment block 27 of 520 in window, 59239406 - 59239409, 4 bps 
B D           Human atat
B D           Chimp atat
B D          Gorilla atat
B D         Orangutan atat
B D          Gibbon atat
B D          Rhesus atat
B D    Crab-eating macaque atat
B D          Baboon atat
B D       Green monkey atat
B D         Marmoset atat
B D      Squirrel monkey atat
B D         Bushbaby atgt
      Chinese tree shrew atgt
B D         Squirrel atgt
    Lesser Egyptian jerboa atgt
         Prairie vole aagt
B D            Rat gagt
B D      Naked mole-rat ttat
B D        Guinea pig cagc
          Chinchilla ctgt
B D          Rabbit -agg
B D           Pika -aag
B D            Pig atgc
B D          Alpaca atgt
        Bactrian camel atgt
B D          Dolphin atgt
         Killer whale atgt
       Tibetan antelope atgt
B D            Cow atgt
B D           Sheep atgt
        Domestic goat atgt
B D           Horse atgt
B D     White rhinoceros atgc
B D            Cat atgc
B D            Dog atgc
B D          Ferret  -tgt
B D           Panda -tgc
        Pacific walrus -tgc
         Weddell seal -tgc
       Black flying-fox atgt
B D          Megabat atgt
        Big brown bat ctgt
     David's myotis (bat) ctgt
B D         Microbat ctgt
B D         Hedgehog atat
B D           Shrew ctgt
       Star-nosed mole atat
B D         Elephant atgt
     Cape elephant shrew atgc
B D          Manatee atgt
B D          Tenrec atgc
           Aardvark atgt
       Golden hamster ====
B D           Mouse ----
      Cape golden mole ====
B D        Coelacanth ====
B D          Turkey ====
B D          Chicken ====
 D       Mallard duck ====
     Tibetan ground jay ====
B D        Zebra finch ====
 D  White-throated sparrow ====
B D      Tasmanian devil ====
 D      Painted turtle ====
 D      Green seaturtle ====
B D    American alligator ====
 D       Scarlet macaw ====
B D        Budgerigar ====
B D          Opossum ====
 D        Rock pigeon ====
 D    Collared flycatcher ====
B D    Medium ground finch ====
B D          Lizard ====
 D     Peregrine falcon ====
 D       Saker falcon ====
 D          Parrot ====
      Brush-tailed rat ====
B D          Wallaby ====
B D      Chinese hamster ====
 D Chinese softshell turtle ====
B D         Armadillo ====

Inserts between block 27 and 28 in window
        Prairie vole 55bp
B D          Rabbit 2bp
B D           Pika 1bp

Alignment block 28 of 520 in window, 59239410 - 59239410, 1 bps 
B D           Human a
B D           Chimp a
B D          Gorilla a
B D         Orangutan a
B D          Gibbon a
B D          Rhesus a
B D    Crab-eating macaque a
B D          Baboon a
B D       Green monkey a
B D         Marmoset a
B D      Squirrel monkey t
B D         Bushbaby a
      Chinese tree shrew t
B D         Squirrel a
    Lesser Egyptian jerboa a
B D            Rat a
B D      Naked mole-rat a
B D        Guinea pig a
          Chinchilla a
B D          Rabbit a
B D           Pika a
B D            Pig a
B D          Alpaca a
        Bactrian camel a
B D          Dolphin a
         Killer whale a
       Tibetan antelope a
B D            Cow a
B D           Sheep a
        Domestic goat a
B D           Horse a
B D     White rhinoceros a
B D            Cat a
B D            Dog a
B D          Ferret  a
B D           Panda a
        Pacific walrus a
         Weddell seal a
       Black flying-fox a
B D          Megabat a
        Big brown bat a
     David's myotis (bat) a
B D         Microbat a
B D         Hedgehog a
       Star-nosed mole a
B D         Elephant a
     Cape elephant shrew a
B D          Manatee a
B D          Tenrec a
           Aardvark a
        Prairie vole =
       Golden hamster =
B D           Mouse -
B D           Shrew -
      Cape golden mole =
B D        Coelacanth =
B D          Turkey =
B D          Chicken =
 D       Mallard duck =
     Tibetan ground jay =
B D        Zebra finch =
 D  White-throated sparrow =
B D      Tasmanian devil =
 D      Painted turtle =
 D      Green seaturtle =
B D    American alligator =
 D       Scarlet macaw =
B D        Budgerigar =
B D          Opossum =
 D        Rock pigeon =
 D    Collared flycatcher =
B D    Medium ground finch =
B D          Lizard =
 D     Peregrine falcon =
 D       Saker falcon =
 D          Parrot =
      Brush-tailed rat =
B D          Wallaby =
B D      Chinese hamster =
 D Chinese softshell turtle =
B D         Armadillo =

Inserts between block 28 and 29 in window
B D         Squirrel 1bp
   Lesser Egyptian jerboa 1bp
B D           Rat 30bp
B D      Naked mole-rat 1bp
B D        Guinea pig 1bp
         Chinchilla 1bp

Alignment block 29 of 520 in window, 59239411 - 59239418, 8 bps 
B D           Human a-aaattat
B D           Chimp a-aaattat
B D          Gorilla a-aaattat
B D         Orangutan a-aaattat
B D          Gibbon a-aatttat
B D          Rhesus a-aaattat
B D    Crab-eating macaque a-aaattat
B D          Baboon a-aaattat
B D       Green monkey a-aaattac
B D         Marmoset a-aaattgt
B D      Squirrel monkey a-aaattgt
B D         Bushbaby ataaattgt
      Chinese tree shrew acaaattat
B D         Squirrel -taagttat
    Lesser Egyptian jerboa -taagttat
B D      Naked mole-rat -taagctat
B D        Guinea pig -taagctat
          Chinchilla -taagctat
B D          Rabbit -taagttgc
B D           Pika -taacttgg
B D            Pig gaaaattgt
B D          Alpaca ataaactgt
        Bactrian camel attaactgt
B D          Dolphin ataaattgt
         Killer whale ataaattgt
       Tibetan antelope acagatgat
B D            Cow atagatgat
B D           Sheep atagatgat
        Domestic goat atagatgat
B D           Horse ataaattgt
B D     White rhinoceros ataaattgt
B D            Cat atagattgc
B D            Dog atagattgc
B D          Ferret  atatgttgc
B D           Panda ataggttgt
        Pacific walrus atagattgt
         Weddell seal atagattgt
       Black flying-fox ataaattgt
B D          Megabat ataaattgt
        Big brown bat ataaattgt
     David's myotis (bat) ataaattgt
B D         Microbat ataaattgt
B D         Hedgehog atgtattgt
B D           Shrew ---aatttc
       Star-nosed mole acaaactgg
B D         Elephant ataaattat
     Cape elephant shrew ataaaatat
B D          Manatee ataaattat
B D          Tenrec ataaattat
           Aardvark ataaatcat
B D            Rat =========
        Prairie vole =========
       Golden hamster =========
B D           Mouse ---------
      Cape golden mole =========
B D        Coelacanth =========
B D          Turkey =========
B D          Chicken =========
 D       Mallard duck =========
     Tibetan ground jay =========
B D        Zebra finch =========
 D  White-throated sparrow =========
B D      Tasmanian devil =========
 D      Painted turtle =========
 D      Green seaturtle =========
B D    American alligator =========
 D       Scarlet macaw =========
B D        Budgerigar =========
B D          Opossum =========
 D        Rock pigeon =========
 D    Collared flycatcher =========
B D    Medium ground finch =========
B D          Lizard =========
 D     Peregrine falcon =========
 D       Saker falcon =========
 D          Parrot =========
      Brush-tailed rat =========
B D          Wallaby =========
B D      Chinese hamster =========
 D Chinese softshell turtle =========
B D         Armadillo =========

Alignment block 30 of 520 in window, 59239419 - 59239428, 10 bps 
B D           Human aatcagacac
B D           Chimp aatcagacac
B D          Gorilla aatcagacac
B D         Orangutan aatcagacac
B D          Gibbon aatcagacac
B D          Rhesus aatcagacac
B D    Crab-eating macaque aatcagacac
B D          Baboon aatcagacac
B D       Green monkey aatcagacac
B D         Marmoset aaacagacac
B D      Squirrel monkey aatcagacac
B D         Bushbaby attcaaatac
      Chinese tree shrew aaccaaagat
B D         Squirrel aaccaaagac
B D      Naked mole-rat caccaaagat
B D        Guinea pig caccaaagac
          Chinchilla caccaaagac
B D          Rabbit -----aa---
B D           Pika -----aa---
B D            Pig aaccaaaggc
B D          Alpaca aacaaaagac
        Bactrian camel aacaaaagac
B D          Dolphin aacaaaagac
         Killer whale aacaaaagac
       Tibetan antelope aatcaaagac
B D            Cow aaccaaagac
B D           Sheep aatcaaagac
        Domestic goat aatcaaagac
B D           Horse aaccaaagac
B D     White rhinoceros aaccaaagac
B D            Cat aaccaaagac
B D            Dog aactgaagac
B D          Ferret  aaccaaagac
B D           Panda aaccaaa-at
        Pacific walrus aaccaaagac
         Weddell seal aacaaaaaac
       Black flying-fox aaccaaaaac
B D          Megabat aaccaaaaac
        Big brown bat aaccaaagag
     David's myotis (bat) aaccagagag
B D         Microbat aaccagagag
B D         Hedgehog atccaaagat
B D           Shrew aattaataac
       Star-nosed mole aatcaaagac
B D         Elephant aaccatagac
     Cape elephant shrew aaccaaagac
B D          Manatee aaccatagac
B D          Tenrec aaaaatagac
           Aardvark aaccatagaa
B D            Rat ==========
        Prairie vole ==========
       Golden hamster ==========
B D           Mouse ----------
   Lesser Egyptian jerboa ----------
      Cape golden mole ==========
B D        Coelacanth ==========
B D          Turkey ==========
B D          Chicken ==========
 D       Mallard duck ==========
     Tibetan ground jay ==========
B D        Zebra finch ==========
 D  White-throated sparrow ==========
B D      Tasmanian devil ==========
 D      Painted turtle ==========
 D      Green seaturtle ==========
B D    American alligator ==========
 D       Scarlet macaw ==========
B D        Budgerigar ==========
B D          Opossum ==========
 D        Rock pigeon ==========
 D    Collared flycatcher ==========
B D    Medium ground finch ==========
B D          Lizard ==========
 D     Peregrine falcon ==========
 D       Saker falcon ==========
 D          Parrot ==========
      Brush-tailed rat ==========
B D          Wallaby ==========
B D      Chinese hamster ==========
 D Chinese softshell turtle ==========
B D         Armadillo ==========

Alignment block 31 of 520 in window, 59239429 - 59239430, 2 bps 
B D           Human ta
B D           Chimp ta
B D          Gorilla ta
B D         Orangutan ta
B D          Gibbon ta
B D          Rhesus ta
B D    Crab-eating macaque ta
B D          Baboon ta
B D       Green monkey ta
B D         Marmoset ta
B D      Squirrel monkey ta
B D         Bushbaby ta
      Chinese tree shrew ta
B D         Squirrel ta
B D      Naked mole-rat ta
B D        Guinea pig ta
B D          Rabbit ca
B D           Pika ca
B D            Pig aa
B D          Alpaca ta
        Bactrian camel ta
B D          Dolphin ta
         Killer whale ta
       Tibetan antelope ta
B D            Cow ta
B D           Sheep ta
        Domestic goat ta
B D           Horse aa
B D     White rhinoceros aa
B D            Cat ta
B D            Dog ta
B D          Ferret  tg
B D           Panda ta
        Pacific walrus ta
         Weddell seal ta
       Black flying-fox ta
B D          Megabat ta
        Big brown bat ta
     David's myotis (bat) ta
B D         Microbat tt
B D         Hedgehog aa
B D           Shrew ta
       Star-nosed mole ta
B D         Elephant ca
     Cape elephant shrew ca
B D          Manatee ga
B D          Tenrec ca
           Aardvark ca
B D            Rat ==
        Prairie vole ==
       Golden hamster ==
B D           Mouse --
   Lesser Egyptian jerboa --
      Cape golden mole ==
B D        Coelacanth ==
B D          Turkey ==
B D          Chicken ==
 D       Mallard duck ==
     Tibetan ground jay ==
B D        Zebra finch ==
 D  White-throated sparrow ==
B D      Tasmanian devil ==
 D      Painted turtle ==
 D      Green seaturtle ==
B D    American alligator ==
 D       Scarlet macaw ==
B D        Budgerigar ==
B D          Opossum ==
 D        Rock pigeon ==
 D    Collared flycatcher ==
B D    Medium ground finch ==
B D          Lizard ==
 D     Peregrine falcon ==
 D       Saker falcon ==
 D          Parrot ==
      Brush-tailed rat ==
         Chinchilla --
B D          Wallaby ==
B D      Chinese hamster ==
 D Chinese softshell turtle ==
B D         Armadillo ==

Alignment block 32 of 520 in window, 59239431 - 59239432, 2 bps 
B D           Human a------------a
B D           Chimp a------------a
B D          Gorilla a------------a
B D         Orangutan a------------a
B D          Rhesus a------------a
B D    Crab-eating macaque a------------a
B D       Green monkey a------------a
B D         Marmoset a------------a
B D         Bushbaby c------------a
      Chinese tree shrew a------------a
B D      Naked mole-rat a------------a
B D        Guinea pig a------------a
B D          Rabbit -------------a
B D           Pika -------------a
B D            Pig a------------a
B D          Alpaca a------------a
        Bactrian camel a------------a
B D          Dolphin a------------a
         Killer whale a------------a
       Tibetan antelope a------------a
B D            Cow a------------a
B D           Sheep c------------a
        Domestic goat c------------a
B D           Horse a------------a
B D     White rhinoceros a------------a
B D            Cat a------------a
B D            Dog a------------a
B D          Ferret  a------------a
B D           Panda a------------a
        Pacific walrus a------------a
         Weddell seal a------------a
       Black flying-fox a------------a
B D          Megabat a------------a
        Big brown bat a------------a
     David's myotis (bat) a------------a
B D         Microbat a------------a
B D         Hedgehog a-------------
B D           Shrew a-------------
       Star-nosed mole acctgtacctctaa
B D         Elephant a------------a
     Cape elephant shrew a------------a
B D          Manatee a------------a
B D          Tenrec a------------a
           Aardvark a------------a
B D            Rat ==============
        Prairie vole ==============
       Golden hamster ==============
B D           Mouse --------------
   Lesser Egyptian jerboa --------------
B D          Baboon --------------
      Cape golden mole ==============
B D        Coelacanth ==============
B D          Gibbon --------------
B D          Turkey ==============
B D          Chicken ==============
 D       Mallard duck ==============
     Tibetan ground jay ==============
B D        Zebra finch ==============
 D  White-throated sparrow ==============
B D      Tasmanian devil ==============
 D      Painted turtle ==============
 D      Green seaturtle ==============
B D    American alligator ==============
 D       Scarlet macaw ==============
B D        Budgerigar ==============
B D          Opossum ==============
 D        Rock pigeon ==============
 D    Collared flycatcher ==============
B D    Medium ground finch ==============
B D          Lizard ==============
 D     Peregrine falcon ==============
 D       Saker falcon ==============
 D          Parrot ==============
      Brush-tailed rat ==============
         Chinchilla --------------
B D          Wallaby ==============
B D      Chinese hamster ==============
 D Chinese softshell turtle ==============
B D         Squirrel --------------
B D         Armadillo ==============
B D      Squirrel monkey --------------

Inserts between block 32 and 33 in window
B D          Rabbit 1bp
B D           Pika 1bp

Alignment block 33 of 520 in window, 59239433 - 59239436, 4 bps 
B D           Human gtta
B D           Chimp gtta
B D          Gorilla gtta
B D         Orangutan gtta
B D          Gibbon ---a
B D          Rhesus gt-a
B D    Crab-eating macaque gt-a
B D          Baboon ---a
B D       Green monkey gt-a
B D         Marmoset tt-a
B D      Squirrel monkey ---a
B D         Bushbaby at-a
      Chinese tree shrew tt-a
B D           Mouse ---a
B D      Naked mole-rat ataa
B D          Rabbit acta
B D           Pika gcta
B D          Alpaca gt-a
        Bactrian camel gt-a
B D          Dolphin at-a
         Killer whale at-a
       Tibetan antelope gt-a
B D            Cow at-a
B D           Sheep gt-a
        Domestic goat gt-a
B D           Horse at-a
B D     White rhinoceros gt-a
B D            Cat at-a
B D            Dog at-a
B D          Ferret  at-a
B D           Panda at-a
        Pacific walrus at-a
         Weddell seal at-a
       Black flying-fox at-a
B D          Megabat at-a
        Big brown bat gt-a
     David's myotis (bat) gt-a
B D         Microbat gt-a
B D         Hedgehog at-a
B D           Shrew ---a
       Star-nosed mole at-c
B D         Elephant at-a
     Cape elephant shrew aa-t
B D          Manatee at-a
B D          Tenrec at-a
           Aardvark at-a
B D            Rat ====
        Prairie vole ====
       Golden hamster ====
   Lesser Egyptian jerboa ----
B D        Guinea pig ----
B D            Pig ----
      Cape golden mole ====
B D        Coelacanth ====
B D          Turkey ====
B D          Chicken ====
 D       Mallard duck ====
     Tibetan ground jay ====
B D        Zebra finch ====
 D  White-throated sparrow ====
B D      Tasmanian devil ====
 D      Painted turtle ====
 D      Green seaturtle ====
B D    American alligator ====
 D       Scarlet macaw ====
B D        Budgerigar ====
B D          Opossum ====
 D        Rock pigeon ====
 D    Collared flycatcher ====
B D    Medium ground finch ====
B D          Lizard ====
 D     Peregrine falcon ====
 D       Saker falcon ====
 D          Parrot ====
      Brush-tailed rat ====
         Chinchilla ----
B D          Wallaby ====
B D      Chinese hamster ====
 D Chinese softshell turtle ====
B D         Squirrel ----
B D         Armadillo ====

Alignment block 34 of 520 in window, 59239437 - 59239526, 90 bps 
B D           Human agtatctatgagttcata-----------ctgat----------------ataaaggaatac--------
B D           Chimp agtatctatgagttcata-----------ctgat----------------ataaaggaataa--------
B D          Gorilla agtatctatgagttcata-----------ctgat----------------ataaaggaataa--------
B D         Orangutan agtatctatgagttcatg-----------ctgat----------------ataaaggaataa--------
B D          Gibbon agtatctatgagttcata-----------ctgat----------------acaaagtaataa--------
B D          Rhesus agtatctatgagttcata-----------ctgat----------------ataaatgaataa--------
B D    Crab-eating macaque agtatctatgagttcata-----------ctgat----------------ataaatgaataa--------
B D          Baboon agtatctatgagttcata-----------ctgat----------------ataaatgaataa--------
B D       Green monkey agtatctatgagttcata-----------ctgat----------------ataaatgaataa--------
B D         Marmoset agtatctatgagtttata-----------ctgat----------------ataaatgaataa--------
B D      Squirrel monkey agtatctatgagtttata-----------ctaat----------------ataaatgaataa--------
B D         Bushbaby agtatc--cgagttcata-----------ctgat----------------gtaaatgaatga--------
      Chinese tree shrew attgtcaatttgttcata-----------ctgac----------------atacatagacgg--------
B D           Mouse ----------agtattaa-----------gtcat----------------gtcaaa--------------
B D          Rabbit aaaa--aatgagtttgca-----------ctgat----------------ataaatgaatga--------
B D           Pika agagacaatgagtttata-----------gtgat----------------acaggtgaatga--------
B D            Pig -----taatgagttcata-----------ctgat----------------attaataaatga--------