>NP_671512.1 length=413
MKEVVYWSPKKVADWLLENAMPEYCEPLEHFTGQDLINLTQEDFKKPPLC
RVSSDNGQRLLDMIETLKMEHHLEAHKNGHANGHLNIGVDIPTPDGSFSI
KIKPNGMPNGYRKEMIKIPMPELERSQYPMEWGKTFLAFLYALSCFVLTT
VMISVVHERVPPKEVQPPLPDTFFDHFNRVQWAFSICEINGMILVGLWLI
QWLLLKYKSIISRRFFCIVGTLYLYRCITMYVTTLPVPGMHFNCSPKLFG
DWEAQLRRIMKLIAGGGLSITGSHNMCGDYLYSGHTVMLTLTYLFIKEYS
PRRLWWYHWICWLLSVVGIFCILLAHDHYTVDVVVAYYITTRLFWWYHTM
ANQQVLKEASQMNLLARVWWYRPFQYFEKNVQGIVPRSYHWPFPWPVVHL
SRQVKYSRLVNDT